1960-as évek: 1962, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969
1970-es évek: 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979
1980-as évek: 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989
1990-es évek: 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
2000-es évek: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
2010-es évek: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

</>
1962

 1. „Szemeimmel tanácsollak téged”. Békehírnök (tovább Bh.) 1962.(VII. évf.). 5. sz (március 1). 6. old.  
 2. Máté, a vámszedő. Bh. 1962 (VII). 10. sz. május 15. 5. old.

</>
1964

 1. „A reneszánsz kor művészete Magyarországon. Theologiai Szemle (tovább ThSz) 1964. (VII) 9-10. sz. 313-314.
 2. Ortodox egyházművészeti múzeum Szentendrén. ThSz. 1964. (VII) 11-12. 379-381  (jegyzetekkel !)

</>
1965

 1. Istentiszteletünk új rendje. in. Boldog Élet. Bp. l965 (szombatiskolai leckék) l-3.
 2. Michnay László (nekrológ). Uo.
 3. Egy délután Tarjáni Jenőnél.  Uo. (a hátsó borítón)
 4. A Művészeti Lexikon első kötete. ThSz. 1965. (VIII) 9-10. 319-320.
 5. A X. Magyar Képzőművészeti Tárlat. ThSz. 1965. (VIII). 11-12. 371-372.

</>
1966

 1. Kevesen voltak… Új Élet 1966 (XXII) l. sz. jan. l. 5. old.
 2. Emlékezés Kiss Lajosra. Kelet-Magyarország (Nyíregyháza) 1966. (?) február 13. (? szám ? oldal)
 3. Gáborjáni Szabó Kálmán emlékkiállítása a Nemzeti Galériában. Reformátusok Lapja (tovább RL) 1966. (X. évf). 12. sz. március 20. 4. old.  
 4. Mózes RL 1966 (X.) 14. ápr. 3. 4.old.
 5. Dr. Vető Lajos: Tapasztalati valláslélektan. RL. 1966 (X) 18. máj. 1. 4.old.
 6. Képzőművészeti krónika 1965. ThSz. 1966 (IX.) 3-4. 120-122.
 7. Évszázados Bibliát nyomában Bh. 1966 (XI ) 1o. sz. május 15. 7. old.
 8. Hat évszázad könyvdíszítései, miniatúrái. RL  1966 (X.) 2l. sz. május 22. 4.
 9. Egy reformátor emléke. Bh. 1966 (XI) 11. sz. június 1.  ?
 10. Bibliai Múzeum Budapesten Bh. 1966 (XI).14. sz. júl. 15. 8.old.
 11. Új magyar rövidfilm. Részletek J.S. Bach Máté passiójából. RL. 1966. X. júl. 31. 4. old.
 12. Képek a középkori Pest-Budáról. Bh. 1966. (XI). 16. aug. 15. 10 old.
 13. Tallózás a Művészeti Lexikon II. kötetében. ThSz. 1966. (IX).7-8. sz. 253.old.
 14. Andrássy Kurta János szobrai. Evangélikus Élet (tovább: EÉ) 1966. (      évf.) ?? szám. Szept. 11. ? old.
 15. Josephus Flavius: A zsidók története. RL. l966. (X). ? sz. szept. 18. 4.old.
 16. Egy déli séta a budapesti Zsidó Múzeumban. Bh. 1966 (XI). 18. sz. szept. 15. ?     
 17. A magyar művészet ezer éve. EÉ. 1966. (   évf.) ? sz. október 2. ?old.
 18. Kezdetben volt sumer. RL. 1966 (X) 42. október 9. 4.old.
 19. A magyar művészet párizsi kiállítása a Szépművészeti Múzeumban. ThSz. 1966. (IX). 9-1o. 315-317.
 20. Takács Béla: A Zempléni hegység üveghutái. RL. 1966. (X). 46. sz. nov.13. 4.old.
 21. A Magyar Elektra. RL. 1966 (X.) 49.sz dec. 4. 4.old.
 22. Az ókeresztény gyülekezet nyomában. Bh. 1966. (XI.) 23. sz. 6.old.

</>
1967

 1. Mit látnak a mai gyerekek? RL. 1967 (XI) l. sz. január l. 4. old.
 2. Elisabet Hering: Az írás regénye. RL. 1967.(XI.) 4. sz. jan. 22. 4. old.
 3. Korok és vallások (kiállítás). RL. 1967 (XI.) 7. febr. 12. 4. old.
 4. Németalföldi rajzok RL. 1967.(XI.). 9. sz. febr. 26. 4. old.
 5. Holló László köszöntése RL. 1967 (XI.) 15. ápr. 9. 4.old.
 6. Kiállítás középkori oltáraink remekeiből. EÉ. 1967 (?) 15. ápr. 9. 3.old. (?)
 7. Akik a „Phönix” vitorlást Vietnámba küldték. Bh. 1967. (XII.) 8. sz. ápr. 15. ?
 8. Krónika kiállításokról – teológus szemmel. ThSz. 1967. (X.) 5-6. 184-187.
 9. Egy évezred tanulságai. RL. 1967. (XI). 28. sz. júl. 9. 4. old
 10. Egyháztörténeti emlékek a Ráday Könyvtárban. Bh. 1967 (XII). 13-14. sz. július 1-15. ?
 11. A magyar állam és az egyházak jogi kapcsolatainak kialakulása és gyakorlata a Horthy-korszakban ThSz. X. (1967) 7-8. 253.  
 12. Évszázados, tűvel írt virágok. RL. 1967 (XI.) 33. augusztus 13. 4. old.
 13. Krisztus szeretetéről. Bh. 1967 (XII.) 17. sz. szept. l. 7. old (Corrie ten Boom)
 14. Mégis.  EÉ 1967. ( 32 ) 38. sz. szept. 17. 4. old.
 15. Corrie ten Boom: Mégis. RL. 1967. (XI) 39. sz. szept. 24. 4. old
 16. Akit Isten igéje foglyul ejtett. Bh. 1967. (XII) 18. sz. okt. 15. 2. old.
 17. Erdélyi István: Avar művészet. ThSz. 1967. (X.) 9-10. sz. 319.
 18. A háromszáz éves Elveszett Paradicsom. RL. 1967. (XI).   sz. nov. 18.
 19. Magyar népszokások karácsonytól halottak napjáig. RL. 1967. (XI.) sz. nov. 25 4. old.
 20. Könyvismertetés (Dr. Nagy Gyula: Egyház a mai világban). Bh. 1967.(XII.) 23. sz. dec. 15.

</>
1968

 1. Ki volt? Életrajzok Abától Kvassayig. RL. 1968 (XII) jan. 28. 4.
 2. Kiállítás a Baptista kóruséneklés múltjából. Bh.1968. (XIII. évf. febr. l.
 3. „Eredj el, és ne vétkezzél többé”. RL. 1968 (XII) febr. 11. 4.
 4. Életrajzok A-K-ig. ThSz. 1968 (XI). 1-2. 62-63.
 5. Domanovszky György: Magyar népi kerámia. RL.(XII) 1968. márc. 21. 4.
 6. A Budai vár egykori képgyűjteménye. RL. 1968. (XII) jún. 8. 4.
 7. A XI. Képzőművészeti Kiállítás. ThSz. 1968. (XI). 5-6.sz. 184-185.
 8. Régi templomok festett virágos kertje. RL.(XII) 1968. júl. 7. 4.
 9. Testvéri köszöntő BH. 1968. (XIII). ápr. l.
 10. Hazafias Népfront gyülésekről. BH. 1968 (XIII.) …..
 11. A hazafiság és a nemzetköziség teológiai vonatkozásai. In. „Ezt cselekedd és élsz”. Bp. 1968. 27-28.
 12. „Számadás – számvetés” Bp. 1968. H.N. Adventista Egyház (A konferenciai határozatok és a szerkesztés munkája)
 13. Dr. Czakó Jenő RL. 1968 (XII). aug. 4. 4.
 14. Pillanatfelvétel. RL. 1968. (XII)- aug. 4. 3.
 15. „Mit szólsz majd, fehér testvér?”  BH. 1968. (XIII). aug. 129. old.
 16. Brueghelről beszélgettem. RL. 1968 (XII) aug……4.
 17. Vasárnapi séta (a továbbiakban VS) (Semmelveis Orvostörténeti Múzeum) RL. 1968. szept. 4.
 18. VS. (Corvinák) RL. 1968. (XII) szept. 22.
 19. /Hozzászólás/       BH. 1968 (XIII) szept. 150.
 20. VS. (Ferenczy család) RL. 1968. (XII) szept. 29. 4.
 21. VS. (Velence). RL. 1968.(XII) okt. 6. 4.
 22. Két évszázad imádságai. BH. 1968. (XIII). okt. 162.
 23. VS. (?) RL. 1968. okt. 13.
 24. VS (Medgyessy kiáll.) RL. 1968 (XII). okt.20.4.
 25. VS. (Reneszánsz könyvdíszek) RL. 1968. (XII). okt. 27.
 26. VS. /Szépművészeti Múzeum grafikai kiáll.) RL. 1968. (XII) nov. 3. 4.
 27. VS. (Borsos Miklós kiáll.) Rl. 1968. (XII). nov. 1o. 4.
 28. VS. (Kiállitás a vegyészet történetéből) RL. 1968. (XII). nov. 17. 4. .
 29. Adott lehetőségek. BH. 1968. nov. 183.
 30. Patay Pál: Évszázados harangok. TSz. 1968 (XI) 9-l0 305-306
 31. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár új bibliográfiái. ThSz. 1968. 9-10. 3o9.
 32. VS. (A magyar föld népeinek története kiáll.) RL. (XII). nov. 24. 4.
 33. VS. (Bóka Dezső kiáll). RL. 1968. (XII) dec.l. 4.
 34. VS. (Reformátor íród.).RL .1968. (XII) dec. 15. 4.
 35. VS. (Spanyol festők). RL. 1968. dec.  (karácsonyi szám)…..
 36. Bizodalmas hittel tekintünk a jövőbe (Imaheti felolvasás. Sokszorosítva)
 37. Hajnóczy Gyula: Az építészet története. Ókor. ThSz. 1968. (XI). 11-12. 379.

</>
1969

 1. VS. (Kurtág György: Bornemissza Péter mondásai.) RL. (XIII). 1969. jan., 5.
 2. VS. (Budapest története kiáll). RL. 1969. jan. 12. 4.
 3. VS. (300 év ötvösei). RL. 1969. jan. 19. 4.
 4. VS. (Vasművesség)í RL. 1969. jan. 26. 4.
 5. Evangéliumi vegyes-karok. RL. 1969. jan. 26.
 6. VS. (Ásványok és kőzetek világa kiáll). RL. 1969. febr. 2. í4.
 7. VS. (Ady múzeum) RL. 1969. febr……4.
 8. VS. (A 19. századi festészet kiáll). RL. 1969. márc. 2. 4. old.
 9. VS. (Régészeti ásatások) RL. 1969. márc.        4.
 10. Képzőművészeti Krónika.1968. TSz. 1969. 1-2. 52-54.
 11. VS. (Az emberi boldogságról). RL. 1969. márc. 30. 4.
 12. VS. (Egyiptomi kiállítás) RL. 1969. ápr. 20. 4. old.
 13. VS. (Hadtörténeti Múzeum) RL. 1969. jún. 1. 4.
 14. Vidéki séta (A kiskőrösi Petőfi ház). RL. 1969. júl. 8. 4.
 15. VS. (Vendéglátó-ipari Múzeum) RL. 1969. júl. 13. 4.
 16. „Boldog Élet” RL. 1969. júl. ?
 17. VS. (Kerámia kiáll.) RL. 1969. aug. 17. 4.
 18. VS (Aquincumi Táborváros Múzeum) RL. 1969. okt. 15.
 19. „A vatikáni magyar követ jelenti” ThSz. XII (1969). 7-8. 228-229.
 20. Herceg István: Parancsra tette. ThSz. XII. (1969). 7-8- 252.
 21. VS. (Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Múzeum) RL. 1969. nov. 16. 4.
 22. Művészeti krónika, ThSz. XII (1969) 11-12. 361-364.
 23. VS. (Rembrandt kiállítás) RL. 1969. nov. 3o. 4.


1970

 1. VS- ( ? )                                RL. 1970. jan.? febr.?
 2. VS (A Nagytétényi Kastély Múzeum) RL. 1970. márc. 1. 4.
 3. Százötven éve született Hencsei Lajos. BH. 1970…..
 4. Bevezető és utószó E.G. White „Jézushoz vezető út” című könyvéhez. XI. kiadás. (Bp.1970.  H.N. Adventista Egyház.. 5-6. 105-106. – Lásd a további kiadásokat. (a 14. kiadás 19889. Advent K. 16. kiad. 1992. … 20. kiadásban 2002-is )
 5. A beat. ThSz. XIII (1970).1-2.52-54..
 6. Jan Pilat: Mahatma Gandhi. ThSz. XIII (1970). 3-4- 120-121..
 7. Hajnóczi Gyula: Egyiptom építészete. ThSz. XIII (1970). 3-4 121.
 8. ItK. 1970/2. ThSz. XIII (1970) 7-8. 226.
 9. Múzeumi séta. RL. 1970. szept. 20. 4. (Lényegében a VS folytatása)
 10. Múzeumi séta 1970 nov., 8. 4.
 11. Ökumenikus egyházművészeti kiállítás a Nemzeti Galériában. TSz. 1970. 1-2. 51-53. (Gaal Péter néven)
 12. A kínai faragott jade kövek. RL. 1970. …..(A többi cikk is a RL. A Vasárnapi séta része, de fegyelmin ügyem miatt a sorozatcímet elejtette a lap)


1971

 1. Ceglédi évszázadok. RL. 1971. márc. 28. 4. (GP. Jelzéssel)
 2. Ökumenikus egyházművészeti kiállítás a Nemzeti Galériában ThSz. XIV (1971) 1-2. 51-53. (Gaal Péter)
 3. Száz évvel ezelőtt… (Az Esterházy gyűjtemény). RL. 1971. ápr. 25. 4. (Halotthamvasztás). Magyarország. 1971. 20. sz. 31. oldal. (Olvasói levél művelődéstörténeti adatokkal.)
 4. Heltai Gáspár imája (szövegközlés) RL. 1971. szept. 26. 2.
 5. Siboldi Demeter imája (szövegközlés) RL, l971. okt. 3..  2.
 6. A legtöbb európai nyelv..,(A parádi kocsi-múzeum) RL. 1971. okt. 24. 4. (GP.)
 7. 125 éve múlt..(.A baptista történeti kiállítás). RL., 1971. nov. 28. (GP)


1972

 1. Bibliakéziratok kiállítása a Vatikánban. Bh. 16:37-38. 1972. nov. 12. 153.
 2. Evangélium-töredék Qumranból? Bh. 16: 37-38.1972. nov. 12. 153.
 3. Könyvjelző  (I.R. Grigulevics: Az inquizició története. – Gergely Mihály: Rácsok) Bh. 16:43-44. 1972. december 24. 183.


1973

 1. Apróságok (Thomas Cook, Körösi Csoma S, Balogh Ferenc) Bh. 17: 1-2. 1973. jan. 7.  3.
 2. Könyvjelző. (Bálint Endre, Hazugság nélkül – Magyar értelmező kéziszótár.) Bh. 1973. jan 7. 1-2. sz 5.
 3. Apróságok (Hordozható orgona) Bh. 1973. febr. 18. 17: 7-8. 3o-31.
 4. Apróságok (Egy régi Husz kép) Bh. (1973. márc. 4). 17:9-10. 40.
 5. Könyvjelző (Szigeti Jenő)  – Mészáros István: A Szalkai kodex és a XV. sz. végi Sárospataki iskola – Rapcsányi László: A Biblia világa – Barna István: G. F. Handel életének könyve – Ki kicsoda) Bh. 1973. márc. 4. 17: 9-10. 36.
 6. Apróságok (A csáktrnyai Luther szobor – Eggenberg ház szószéke) Bh  (1973. márc. 4.) 17: 9-10. 39.
 7. Könyvjelző (Korek József: Budapest múzeumai – Fitz Jenő: Gorsium- Bródy Sándor: Rembrendt – G.R. Taylor: Biológiai pokolgép) Bh. 1973. ápr. 1. 17:13-14.  55.
 8. Újszövetségi apróságok (Jézus és a görögök – Títus diadalíve – Pilátus). Bh. 1973. máj. 13. 17:19-20. 82.
 9. Könyvjelző (Cronica Hungarorum – Erdődy János: András mester krónikája. – Heltai Gáspár: Krónika a magyarok dolgairól – Szántó Tiborí. Az 500 éves magyar könvművészet) Bh. 1973. jún. 24. 17:25-26. 107 old.
 10. Újszövetségi apróságok (Ki volt Jézus? – Josephus Flavius Jézusról – A keresztre feszítésről – Jézus sírja Indiában? Bh. 1973 júl 8. 17:27-28.112.
 11. RL, 1973. 30. sz.
 12. RL. 1973. 32. sz.
 13. Gyermekkönyvekről (Várnai Zseni: Favágó Péter kincse – Móra Ferenc: A hatrongyosi kakasok – Fazekas Anna: Hercsula – Erdődy János: Így élt Gutenberg) Bh. 1973. aug. 12. 17:31-32. 130.
 14. Újszövetségi apróságok (Názáret – Kilátás – Aristeás levele Galileáról – Nagybirtokok Galileában) Bh. 1973. aug. 26. 17:33-34.137.ld.
 15. (Várnai Zseni – Orvostörténeti Múzeum) RL. 1973. 3o.
 16. RL. 1973….
 17. Könyvjelző (Anjou legendárium – Világtörténet képekben) Bh. 1973. okt21. 17:41-42. 171.
 18. Könyvjelző. (Az év végén megjelenő könyvekről: Az Ember tragédiája hasonmáskiadása – J.Locke: Levél a vallási türlemről – Pataky D – Marjai Imre: Hajózás a művészetben – Mérey – Binét: Ablaktól zsiráfig – Schweitzer Albert: Életem és gondolataim) Bh. 1973.dec.16. 17:47-48. 193.


1974

 1. Könyvjelző (Statisztikai évkönyv – Babits Mihály: Jónás könyve. – Az ókori világ . 18: 9-10. Bh. 1974. márc.  36.
 2. Egy humanista feljegyzései, (Szentgyörgyi Albert: Az élő állapot). ThSzle. 1974. 5-6.. 185-186. old.
 3. Könyvjelző (Aggházy M: Leondardo lovas szobra – Fekete István: Csí és más elbeszélések. – Bibliai atlasz). Bh. 18:19-2o.1974. jun 2. 82.
 4. Könyvjelző. (Világtörténeti kis enciklopédia. – Jászi Dezső: Hugenották. – Vekerdi J. A cigány népmese) Bh.18:27-28. 1974. aug. 4. 115.
 5. Könyvjelző: (W. Golding: a legyek ura – Három arany nyílvessző).Bh.18:29-3o 1974. aug. 18. 120.old.
 6. Három apróság a pannóniai kereszténységről. (Gorsiumi keresztelő medence – Egy szőnyi mártír felirata – A SATOR négyszög Aquincumból) Bh. 18: 29-30.1974. aug. 18. 121.
 7. Könyvjelző (Nemeskürthy I: Elfelejtett évtized). Bh. 18:37-38. 1974.  okt. 20. 155.
 8. Milton Magyarországon. Magyar Nemzet 1974. nov. 21.
 9. Apróságok karácsony egyháztörténetéből. Bh. 18:45-45. 1974. dec.15. 184.
 10. Fél évszázad (A Bp. Székely B. u-i gyülekezet ötven éves jubileuma) Bh. 18:45-46. 1974. dec. 15. 191


1975

 1. Ünnepi megemlékezés a Szabadegyházak Tanácsa Lelkészképző Intézetének hálaadó istentiszteletén. Lt. 1975. X. évf. 3. sz. 6-11. old. (45-50).
 2. Apróságok a naptárról. Bh. 19:2. 1975. jan. 12. 7.
 3. Könyv és kiállítás: Kincsekről (Kovács Árpád: Árpád-kori ötvösség – Az esztergomi székesegyház kincstára.) Bh. 19:5. 1975. febr. 2. 23.
 4. Két egyháztörténeti tárgyú könyv (Kis Ervin: Órigenész – Emanul Roidisz: Johanna nőpápa). Bh. 19:10. 1975. márc. 9. 38.
 5. Szobrok, teáscsészék, kimonók. (Hopp Ferenc Keletázsiai Múzeum kiállítása). Bh 19:11. 1976. márc. 16. 42.
 6. A vallásszabadság és a szocializmus a szabadegyházak szemszögéből. Lt. 1975. 3. 21-25 (60-65)
 7. A magyarországi H. N. Adventista Egyház hozzájárulása az 52. Generál Konferencia bécsi üléséhez. Lt. 1975. X. évf. 4-6. sz. (aug.) 14-24 (103-113) (Én dolgoztam ki az Egyháztanács nevében). Bh 19:31. 1975. augusztus 3. 125.
 8. Könyvismertetés: A rómaiak Magyarországon. Bh. 19. 31. 1975. aug. 3. 125.
 9. Bibliai érdekességek: Testápolószerek. Bh. 19:32. 1975. aug. 10. 128. ( lásd: Letűnt korok …
 10. A héber nyelv a XV- XVI. században Magyarországon. ThSz.XVII. (1975) 5-6. 189-190.(Dán Róbert könyvének ismertetése)
 11. A Keresztyén Békekonferencia Lt. X. évf (1975).7-8-9. sz. (október) 13-14.(152-153)
 12. Dékáni megnyitó. U.o. 18-21 (157-160)
 13. „Aki első akar lenni”. Bh. 19:41. 1975. okt. 12. 165.
 14. Bibliai érdekességek: Ószövetségi menyegző. Bh. 19:41. 1975. okt.12. 166.
 15. Könyvjelző: Folklór és tárgytörténet. (Scheiber Sándor könyvének ismertetője) Bh 19:42. 1975. okt.19.170.
 16. Bibliai érdekességek: Az ószövetségi ember. Bh. 19:44. 1975. nov. 2. 178.
 17. Tanári értekezlet a Szabadegyházak Tanácsa Lelkészképző Intézetében. Lt. X. (1975).


1976

 1. Előszó in. E. G. White: A világ reménye. A H. N. Adventista Egyház. Bp. 1976. 7-8. (A H. N. Adventista Egyház Egyháztanácsa nevében)
 2. Isten „úgy” szeretett. Bh 20:3. 1986. január 19. 9. old.
 3. Bibliai képek: A hódoló Jéhu. Bh.20:7.  1976. febr.15.27.
 4. Könyv az első „modern” magyar emberről (Apáczai Csere János) –i-ő. Bh.20.8. febr. 22. 31.
 5. Nagy József: Írtam nektek.. Egy könyv, amit nekünk írtak. Bh. 20:9. 1976. febr. 29. 34.
 6. Bibliai képek: Menekülés Egyiptomból. Bh. 20:12. 1976. márc. 21.47.
 7. Tisztesség és megbecsülés. A Debreceni Református Teológiai Akadémia doktoravató közgyűlése. (Nagy József doktorrá avatásáról). (Dobner Bélával). Bp. 20?29. 1978. juúl. 18. 115.
 8. Boldogok a lelki szegények. Bh. 20:31. 1976. aug. l. 123.
 9. Könyv a bemerítésről. ifj Almási Mihály?”és tovább ment az ő útján örömmel”. Bh. 20:38. 1976. szept.19. 152.
 10. Mária látogatása Erzsébetnél (Dűrer metszetről). Bh. 20:53. 1976. dec.26. 213.
 11. Egy érdekes vándorkiállítás („Alkohol és bűnözés” c. kiállítás). Bh. 20: 52. 1976. cec. 26. 214.


1977

 1. Az orthodox kereszténység (Berki Feriz könyvéről). Bh. 21:1. 1977. jan. 1. 5.
 2. A Szabadegyházak Tanácsa tagegyházainka naptára. Bh. 21:3. 1977. jan. 16. 15
 3. Egy hitteus harcos. Bh. 21:4. 1977. jan. 23. 19. (kép)
 4. Katolikus kérdés – kommunista kérdés. (Alceste Santini könyvének ismertetése) Th Sz XX (1977) 1-2- 56-57.
 5. Pilátus. Bh. 21:16. 1977. ápr. 17. 74 (A. Dürer metszetéhez. kép)
 6. Bibliai érdekességek: A bajusz és a szakáll Bh. 21:19. 1977. máj. 8. (kép: Ranotep herceg szobra)
 7. Albrecht Dürer: A tékozló fiú. Bh. 21:24. 1977. jún. 12. 107. (kép)
 8. Ofir aranya. Bh. 21:26. 1977. jún. 26. 113.
 9. Emlékezés Soós Sámuelre. Bh. 21:28. 1977. júl. 10. (kép)
 10. Kovács Margit emlékezete. Bh. 21:31. 1977. júl. 31. 135 (képek)
 11. Bibliai hétköznapok: A lóról. Bh. 21:43. 1977. október 23. 183.
 12. Gondolatok a törvényről. Bh. 21:44. 1977. okt. 30. 187.
 13. Lapok az egyháztörténelemből (Ereklyék). Bh. 21:44. 1977. okt. 30. 190.
 14. Szökött rabszolgák. Bh. 21:46. 1977. nov. 13. 198. (kép)
 15. A gyerek Bh 21:46. 1977.nov. 13. 198.
 16. Az éneklés. Bh. 21:47. 1977. nov.20. 202.
 17. Száz éve halt meg Novák Antal. Bh. 21:51. 1977. dec. 18. 218. (kép)
 18. A tizenkét apostol tanítása (Didaché). Bh. 21:51. 1977, dec. 18. 219.
 19. Olajos szaru Megiddóból. Bh. 21:52. 1977. dec. 25. 222 (kép)


1978

 1. Előszó. In. Ellen G. White: Az apostolok története. H. N. Adventista Egyház. Bp. 1978. 3-6. (Szakács József nevén jelent meg az írás)
 2. Krisztus után 1978. Bh. 22:2. 1978. január 8. 10. old.
 3. A hőmérő tanítása. Bh. 22:4 1978. jan. 22. 20.
 4. Érdekességek Sylvester János Újtestamentumáról Bh. 22:5. 1978. jan. 28. 22. (képek)
 5. Az 1838. évi pesti árvíz és a pesti evangélikus gyülekezet. Lelkipásztor LIII.3. 182.b. (kátsó borító belül) Egyháztörténeti Évfordlók.
 6. A nap elsötétedéséről Bh. 22:5. 1978. jan. 28. 24.
 7. Mit látott Jeremiás? Bh. 22:6. 1978. febr. 5. 28.
 8. Gondolatok a böjtről. Bh 22:11. 1978. márc. 12. 47.
 9. Kőszegi Imre: Buda pápát átkoz. (könyvismertetés) Bh. 22:15. 1978. ápr. 9. 71.
 10. Tanú vagy ügyvéd? Bh. 22:17. 1978. ápr.23. 79 (??)
 11. Könyv a Jehova Tanuiról. Reformátusok Lapja, 23:17. ápr. 23. 8.
 12. Albrecht Dürer emlékezete. Bh. 22:28. 1978. júl.9. 122. (kép)
 13. Szeged reneszánszkori műveltsége. ThSz XXI (1978) 9.10. 318-319
 14. Menj föl Gileádba, és végy balzsamot. Bh. 22:43. 1978.okt. 22. 182. (kép)
 15. John Bunyan-ról… Lelkipásztor, LIII. 11 (november) 704/b /hátsó belső borító, Egyháztörténeti Évfrdulók.
 16. A. Dürer: Jézus születése. Bh. 22:53. 1978. dec. 31. 231. (kép).


1979

 1. Innen – onnan: Kétszáz év óta először könyv alakban – Budapest-Bécs – A vencsellői sekrestye kincse. Bh.23:2. 1979. jan. 7. 2. old
 2. Öngyilkosság – Krisztus nevében? ThSz XXII (1979). 1-2 47-49
 3. Útkeresés a római katolikus egyházban Bh 23:11 1979. márc. 11. 3 –i-ő
 4. „A népek temploma” – Két mohamedán vallási fogalommal… Bh- 23:25 1979. jún. 24. 110.old
 5. Móricz centenárium. Bh. 23:27. júl. 8. 119. old.
 6. A Jehova Tanuinak ausztriai tevékenysége. Bh. 23:28. 1979. jul.18.122.old
 7. A pápai testőrségről. Bh. 23:29. 1979. júl. 22. 126.
 8. Új Nestle-kiadás Bh. 23:31 1979. aug. 5. 134.old
 9. Evangélikus Múzeum Bh. 23:39. 1979. szept. 30. 167.old.
 10. A Szabadegyházak Tanácsa Lelkészképző Intézetének tanévnyitója. Bh, 23:40. okt. 7.
 11. Luther végrendelete Bh. 23:43. 1979. okt. 28. 183. old


1980

 1. Hiedelmek és valóság. Bh. 23:30. 1980. júl. 27. 130.
 2. Ami jobban ízlett, mint a manna. Bh. 23: 31. 1980. aug. 3. 134.old.
 3. Az ezeréves Gellért püspök23:40. 1980. október 5. 169. 171. old.
 4. Olvasóinknak ajánljuk: Dr. Nagy József: Az üdvösség útja. Bh. 23:48. 1980. nov. 30. 207. old


1981

 1. A Majmuni kodex. Bh. 24:23. 1981.jun 7. 96.
 2. Hídépítés kelet és nyugat között – Beszélgetés Nagy Gyula professzorrak az Európai Egyházak Konferenciájáról. XXIV.(1981) 2.107-109
 3. Számadás az útról. u.o. 110-113.
 4. Tallózgatás teológus szemmel. ThSz XXIV. (1981) 2. 117-118
  • A naponta ingázók
  • Tolnay
  • Egy híres találkozó
  • Minden élő tisztelete
  • Kapcsolatok
  • Kónya Kálmán fotói
 5. Ráday Pál emlékkönyv. Előadások és tanulmányok születésének 300. évfordulójára. XXIV. (1981). 3. 188-189.
 6. Tallózgatás teológus szemmel. ThSz XXIV (1981) 3. 185-187
  • Számarányon felül
  • Idézet egy interjúból
  • Meztelenség és moralitás
  • A lelkipásztor felelősségéről
  • A kismárkfai paténa
 7. Jézus a Gyógyító. Lt. 1980. június, 88-90. old – Bh. 24:25. 1981.jún. 21. 106. – 24: 26. jún. 28. – 24:28. júl. 12. 118.
 8. Tallózgatás teológus szemmel. XXIV. (1981) 4. 246-248.
  • Az ötödik világ felszabadítása
  • Egy szál virág
  • Pierre Bajut színeváltozása
  • Az afrikai keresztyénség problémái
  • Néhány szó a retorta-bébikről
  • Kálvinról – az egyház nélkül?
 9. Költősirató (Várnai Zseni halálára) Bh. 25 47. 1981. nov. 22. 198.
 10. Tallózgatás teológus szemmel. ThSz. XXIV. (1981) 5. 313-315
  • „Erkölcs dolgában bíróként”
  • Régészeti kaleidoszkóp
  • „Valami nagy, nagy tüzet kéne rakni”
  • A Vizsolyi Biblia nyomában
  • A kétezer éves Vergilius
 11. Beszélgetés a párbeszédről. Interjú dr. Poór József egyetemi tanárral. ThSz. XXIV. (1981). 6. 379-382.
 12. Egy tudós, aki a szabadegyházak életét kutatja. (interjú Dr. Fodor Józseffel). Bh. 25.49. 1981. dec. 6. 206.
 13. Az Evangélikus Múzeum. ThSz. XXIV. (1981) 6. 315.
 14. A szövetség ládája. Bh. 25:51. 1981. dec. 20. 219.


1982

 1. Vallomás a székely szombatosok perében (Kovács András Bukarest, 1981. Kriterion kiadásában megjelent könyvéről.) Diakónia IV. (1982). 2. 86.
 2. Múzeumi jegyzetek Szegedről. Bh.26:1-2. 1982. jan. 10. 4.
 3. Tallózgatás teológus szemmel. ThSz. XXV. (19829 2. 112-17
  • „Egy naiv ember – bársonyszékben”.
  • A Vatikáni Levéltár titkai
  • Egy nap, amely felkavarta az NSzK-t
  • A kopt konfliktus argjára
  • „Én humanistának tartom magam”
  • Néhány adat a kivándorolt magyarjaink kegyességéből
  • Baptistákról – pontatlanul
  • Regan elnök és a puritánok
 4. A saruról, meg a szíjáról. Bh. 26:4. 1982. jan. 24. 14.
 5. Garth Lean, Tűzből kikapott üszök” ThSz. XXV (1982) 2.127  
 6. Adventista szemmel. Lt. 1982. jan.-febr. 10-11. 1. A dohányzásról. 2. Egy vatikáni magyar pap levele E.G. White könyvéről.  3.”Isten igent mond a szexualitásra.” 4. Egy öreg szolgatársunk levelének margójára. 5. Gondolatok a szolgálatról.
 7. Adventista szemmel. Lt. 1982. márc. ápr. 8-10 (38-40). Egy kiállítás Csákvárott. – Svéd adventisták a királynál. – Tallózgatás egy árjegyzékben. – „A Biblia újabb meglepetésekkel szolgál”. – Egy régi barátunk emlékezete.
 8. Tallózgatás teológus szemmel XXV (1982). 3. 178-181.
  • Régészet és politika
  • Gondolatok egy debreceni kiállítás margójára
  • Egy magyar jezsuita Japánban
  • Mai jezsuita problémák
  • „A föl-földobott kő” (Kákicsi Kiss Géza emlékezete)
 9. Andrews University Seminary Studies, 1981. Lt. 1982. márc. ápr. 11-12 (41-42).
 10. Az úrvacsora, mint diakónia. Almási Mihály: Teológiai értekezés a rendszeres teológia tárgyköréből a Debreceni Református Teológián, 1981. ThSz. XXV (1982) 182-184.
 11. Hírek az adventista világból. Lt. 1982. máj. jún. 16-17 (82-83).
 12. Adventista Szemmel. Lt. 1982. máj. jún. 24-26 (90-92) – Adventisták és a rák. – Valóban megtalálták a Szövetség ládáját, – Kommentár nélkül. – E. G. White: Próféták és királyok című könyvének visszhangja. –  A négyszáz esztendős Gergely naptár.
 13. Adventista Szemmel. Lt. 1982. július. 17-18 (115-116). – Bélsacár lakomája – Bőjtöléssel is.
 14. Hírek az adventista világból. Lt. 1982. augusztus. 8-10 (132-134) – Adventista fiatalok az idősekért – Adventista versenyző a Tour deFrance-n – Hír egy tengeren túli magyar gyülekezetről – Adventisták a Szovjetunióban. – Uriah Smith emléktárgyai az Andrews Egyetemen – Apró hírek innen-onnan. – Adventista folyóiratok bibliográfiája.- Hírek a romániai adventistákról.
 15. Adventista szemmel. Lt. 1982. aug. 10-11 (134-135). – Részlet egy beszélgetésből. – „Az egek erősségei megrendülnek” – Fametszetek a Jelenések könyvéről – Üzenet a túlvilágról. – Mit mondasz, ha a körmödre ütsz?.
 16. Meditáció a bűnbánatról. Lt. 1982. aug. 14. old.
 17. Gondolatok a böjtről. U.o. 14. old. – Bh. 27:6. 1983. febr. 6. 21.
 18. (Adventista Szemmel) Lt, 1982. nov. dec. 7-9. (199-2o1) A címet az AEH cenzúra töröltette és a nevem is.) –Százötven éve született az első adventista pedagógus. – Egy öreg adventista rádióbemondó – (Seychelles-szigetekről) – (Az első német gyülekezet az Egyesült Államokban) – Változás az Adventist Review szerkesztésében. – Hírek az európai adventista iskolák életéből – (B. W. Ball és S Kubo könyvei) – (Andrews University professzorainak bibliográfiája) – (Adventista szimfonikus zenekar) – Bizonyságtétel
 19. Tallózgatás teológus szemmel, ThSz. XXV (1982) 5. 304-307.
  • Egyháztörténeti forgácsok a múltból (A ciszterek Magyarországon – Gaál György a kufsteini rab – A „kurucok kincse” Tarpán – Szajk József SJ Kínában
  • Sesonk trónörökös szobra
  • Az antikommunizmus hamis messiása (Moon)
 20. Kiáltás. Lt.1982. nov. dec. 10. (202).
 21. Névadás a Bibliában. Bh. 26:46. 1982. nov. 14. 194. old
 22. Tallózgatás teológus szemmel, ThSz. XXV (1982). 6. 373-378
  • Legyen-e modern Taigetosz?
  • Tervek nagy városaink temetőiről
  • Vallástörténeti jegyzetek az iráni problémák margójára
  • Heltai Gáspár és a 400 éves román Biblia
  • VI. Pál eretnek barátja
  • A birtokba vett szavak
  • „Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, mielőtt túl késő lenne” (Billy Graham)
 23. Az esztergomi Keresztény Múzeum. Bh. 26:50. 1982. dec. 12. 211.
 24. Küldetésben. – Köszöntések az ökumenéből dr. Bartha Tibor 70. születésnapjára. ThSz. XXV (1982) 378-380


1983

 1. Előszó. In. Ellen G. White: Krisztus példázatai. H. N. Adventista Egyház. Bp. 1983. 5-6. 2. kiad. ?. 3. kiad. ? 4. kiad. Advent Kiadó. Bp. 1999. 5-6.
 2. Tallózgatás teológus szemmel, ThSz. XXVI (1983) 1.56-57
  • „Ki nem küldött tudósítónk jelenti – a Vatikánból”
  • Eskü a rómaiaknál (Gáspár Dorottya könyve)
  • Egy magyar buddhista szent emléke
 3. Páskulyné Kovács Erzsébet (fülszöveg). In. Páskulyné Kovács Erzsébet: Add ide a kezedet H. N. Adventista Egyház, Bp. 1983. (külső borító)
 4. Por József, Századunk és a protestantizmus. ThSz. XXVI (1983) 2. 112-113.
 5. Tallózgatás teológus szemmel ThSz. XXVI (1983) 2. 110-112
  • Egy ó-horvát passióének felfedezése
  • Körösi Csomáról – még egyszer
  • Exegetikai apróságok – váratlan helyekről
  • „Kitántorgott Amerikába másfélmillió emberünk…”
 6. Eberhardt Nestle. Bh. 27:21. 1983. máj. 22. 86. old.
 7. Bottyán János: A magyar Biblia évszázadai ThSz. XXVI (1983) 3. 184-285
 8. Emlékkönyv a Baptista Teológiai Szeminárium 75. évfordulójára. ThSz. XXVI. (1983) 3. 193.(1983) 3. 181-183
  • A római egyház új kánonjogi kódexe
  • A szennai példa
  • Boleyn Anna zsoltároskönyve
  • Magyarországi evangélikus énekeskönyvek
 9. A szavak inflációja Bh. 27:23. 1983. jún. 5. 99.
 10. „A föld és ég alapköve” Bh. 27:25. 1983, jún. 19. 106.old
 11. Tallózgatás teológus szemmel ThSz. XXVI (1983). 4. 250-253.
  • A Resz-Samra-i cseréptáblák magyar tudósa (Aisleitner József)
  • A reménység nyelve
  • Eljövök hozzátok
  • Magyarországi Luther-szobrok
  • Egy különös ember különös képi (Armand Hammer)
 12. A felebarátom mokaszinja Bh. 27:40. 1983. okt. 2. 165.
 13. „Imitatio Christi” Bh. 27)40. 1983. okt. 2. 165.
 14. (Hozzászólás a SZET plenáris ülésen, 1983. szept. 29). Bh. 27:43. 1983. okt. 23. 179.
 15. Albrecht Dürer. Bh. 27: 44. 1983. okt. 30. 183.


1984

 1. (Fülszöveg) Carlyle B. Haynes: Isten küldött egy embert. Szabadegyházak Tanácsa Bp. 1984. (külső borító)
 2. Takács Béla: Református templomaink úrasztali terítői. Bh. 28:1-2- 1984. január 8. 2. old.
 3. Hogy imádság legen (Verdi Requiemje) Bh. 28:9. 1984. febr. 26. 34.
 4. Baksay Sándor ébresztése ThSz,  XXVII. (1984) 1. 56-57.
 5. Tallózgatás teológu szemmel ThSz. XXVII, (1984) 1. 54-56.
  • A régi és az új generáció
  • Beszélgetés két eretnekkel
 6. Péter, Timótheus és Pál egy pannóniai ládavereten. Bh. 28:10. 1984. márc. 4. 39. old, (szö) jelzéssel)
 7. Tallózgatás teológus szemmel. ThSz. XXVII (1984) 2. 115-117
  • Aki Körösi Csoma irodalmi hagyatékét megmentette (Duka Tivadar)
  • Meditáció a munka jövőjéről
  • Molnár Mária emléke Manus szigetén
 8. Ábrahám Egyiptomban. Bh. 28:46. 1984. nov.11. 199.
 9. „Az ember felelőssége a mai világban” Marxista filozófusok és keresztény teológusok tanácskozása Budapesten, 1984, február 28. – márc. l. ThSz XXVII (1984) 3. 180-183.
 10. Tallózgatás teológus szemmel, ThSz. XXVII (1984) 4. 235-238
  • Széljegyzetek a Vatikán és az Egyesült Államok kapcsolatáról
  • „Kódex-hírek” egyháztörténész szemmel
  • In memoriam Karl Rahner
 11. Gondolatok a nevetésről. Bh. 28:47. 1984. nov. 18. 202.
 12. Tallózgatás teológus szemmel, ThSz. XXVII. (1984). 5. 316-320
  • Széljegyzetek az új konkordátum margójára
  • Négy kiállítás és egy ötödik
  • Megkerült a Königsbergi töredék
  • Egy elfelejtett professzor emlékezete (Horváth Sándor)
  • Tanulmány Fischer Andrásról egy amerikai folyóiratban.
 13. A bérea-beliek. Bh. 28:50. 1984. dec. 9. 213.
 14. Pirigyi István: A görög-katolikus magyarság története. ThSz. XXVII (1984)  6. 181-182.
 15. Tallózgatás teológus szemmel, ThSz. XXVII (1984) 6. 373-375.
  • A többnejűség problémája ma
  • Két tizenhatodik századi unitárius könyv margójára
  • Rajzolt egzegézisek


1985

 1. Előszó: in Ellen G. White: A nagy küzdelem. H.N. Adventista Egyház. Bp. 1985.  5-15.(Ezen kívül, a történeti lábjegyzetek elkészítése) Lásd a további kiadásokban is.
 2. „Nőni kell, de nőni csak az ég felé lehet” Lt. 20. (1985). 1. 1-2.
 3. Jézus, a szombatünneplés reformátora Lt. 20 (1985) . 1. 7-9.
 4. Az orthodox egyház az egyházak egységéről Lt. 20 (1985) 1. 27-28.
 5. Gassman Ottóné (1884-1984) Lt. 20 (1985) 1. 34.
 6. Varga Györgyné (1911-1984). Lt. 20 (1985). 1. 32
 7. Kik az adventisták? Lt 20 (1985) 1. 33-36.
 8. Rapcsányi László, Jeruzsálem. XVIII (1985). 1. 64.
 9. Negyven esztendeje újra használhatjuk a h. n. adventista nevet. Lt 20. 2. 81-84.
 10. Bende Károly (1915-1984) Lt.20 (1985) 2. 90.
 11. Tarjáni Jenő 90 éves. Lt. 20 (1985). 2. 99-100.
 12. Isten „úgy” szeretett. Lt. 20 (1985) 3. 139-140. – Jézus megy velünk az úton 1. 163-165.
 13. „A szeretet kiűzi a félelmet”Lt. 20 (1985). 3. 140-141.-  ???
 14. Látogatás az Észak-európai Divizió tavaszi ülésén. LT 20 (1985) 3. 149-150.
 15. A mókusok öröme. Lt 20 (1985). 3. 148. – Jézus megy velünk…1. 15-16
 16. Kövek, Lt. 20 (1985). 3.  208 – Jézus megy velünk..1. 26-27
 17. Tallózgatás teológus szemmel, ThSz. XXVIII (1985) 3. 182-187
  • Tótfalusi Kis Miklós ébresztése
  • „Elsüllyedt monostor”
  • Egy magyar pap Leninnél
  • Széljegyzetek Takács Béla új könyvéhez
  • Kincsek és kavicsok
  • Kik a falasák
  • Régi magyar papok az üstökösökről
 18. Bartha Balázs (1892-1985) Lt 20 (1985). 268-269
 19. A pislogó gyertyabél Lt 20 (1985) 175. – Jézus megy velünk…1.10-11.
 20. „Nem kiált, nem lármáz. u.o. 276 – Jézus megy velünk…1. 120-121.
 21. Tóth Károly, Gyökerek és távlatok. ThSz. XXVIII (1985) 4. 244-245
 22. Tallózgatás teológus szemmel, ThSz. XXVIII (1985) 4. 242-243
  • Egy félresikerült TV dráma Jézus feltámadásáról
  • Makedon Fülöp sírja
  • Kalendárium kiállitás a Debreceni Kollégiumban
  • Barangolás Óbudán, egyháztörténész szemmel
 23. (Kérjétek az aratás urát…) Aratás 90.  Lt. uo 277-278.
 24. Fekete Vencel (1901-1985). Lt. 20 (1985) 307
 25. Hazatérni. u.o. 318.
 26. A megpróbáltatások törvényszerűségei. Lt. u.o. 356  
 27. Tallózgatás teológus szemmel ThSz. XXVIII. (1985) 5. 314-318
  • A thébei magyar expedíció és a mormonok kincse
  • „Értelmiség és politika az ókori keleten
  • Emlékezés 1944-re
  • „Salvorum Apostoli”
 28. Az imádság és a gondolat. Bh. 29:46.1985. nov.17. 195
 29. A Consience et liberte magyar száma, ThSz. XXVIII. (1985) 6. 371-372.
 30. Tótfalusi Kis Miklós: Apologia Bibliorum. ThSz. XXVIII. (1985) 6. 382-383
 31. Tallózgatás teológus szemmel. XXVIII (1985) 6. 367-371.
  • Az evangélista titka (Billy Graham)
  • Ajánlósorok két bibliográfia elé (Magyar Protestáns Egyhéz és Iskolai Figyelmező – Bottyán János)
  • Testvércsillagok (Filep Lajos – Kákicsi Kiss Géza)
  • A szkíták kincse
 32. Jön az Úr Jézus! Bh. 29:48. 1985. dec. 1. 205


1986

 1. Evangélikus fejfákról (Novák László: Fejfák a Duna-Tisza közén. Nagykőrös 1980. Nagykőrösi Arany János Múzeum. – könyvéről) Diakonia VIII. (1986). 1. 91.
 2. Élő gyülekezeti közösségeket!. Lt 21 (1986)1.1-2.
 3. Welcome to the family…Hungary. Light.  Jan 1986. Vol 36. Nr. 1. 3-4.
 4. Tallózgatás teológus szemmel XXIX (1986) 1. 52-55
  • Gondolatok a kulturális fórum után
  • Koós Ferenc emlékezete
  • Az Elefánt és a Szúnyogh
  • A rendkívüli püspöki szinódus
 5. Poór József, A protestáns teológia Magyarországon, 1945-1985. ThSz. XXIX (1986). 3. 185-187.
 6. Bölcskei Gusztáv – Lenkey István, Teológiai szak- és idegen szavak szótára. ThSz. XXIX (1986). 1. 63.
 7. Tallózgatás teológus szemmel ThSz. XXIX (1986) 2. 111-113.
  • Magyar Barth bibliográfia
  • Előzetes híradás a pataki népfőiskolai mozgalom 50. évfordulójáról
  • Sztárai Mihály újonnan felfedezett históriája
 8. Prédikálni csak így érdemes. Lt 21 (1986). 1. 30.
 9. Cselekedd a jót u.o. 57 – Jézus megy velünk…1. 43-44
 10. Mai jegyzetek egy régi kézirat margójára. Lt 21 (1986) 95 – Jézus megy velünk… 1. 63-64
 11. Kötél a szakadék fölött u.o.96 – Jézus megy velünk…1.96
 12. A rágalomról u.o. 96 – Jézus megy velünk…1. 71-72
 13. Az ókori keresztények bemerítő medencéje Názáretben. Lt. 21 (1986) 99.
 14. Gondolatok a céllá vált járulékos elemekről. u.o. 149.
 15. „Adj hozzá valamit magadból is” u.o. 150. Jézus megy velünk…1. 118-119
 16. Az akaraterő diadala uo. 227-228.
 17. Az úrvacsora kenyere. Lt. 21 (1986).271-272
 18. Új szemináriumot avattak Lengyelországban. u. 290-291
 19. Médi. u.o. 297.
 20. Gondolatok a predestinációról Bh. 1986. nov. 2. 30:40. 178.old.
 21. „A szeretet kiűzi a félelmet” Bh. 1986. dec.21. 30:51. 219.old.
 22. A lett adventisták 90 éve. Lt.21 (1986) 214-215
 23. Tallózgatás teológus szemmel ThSz. XXIX (1986) 3. 183-185.
  • Miért akadt el a polgári haladás alföldi útja?
  • Egyháztörténeti jgyzetek egy krimi margójára
  • „Két kilométer, aminek megtétele 2000 évig tartott”
 24. A szolgálat bázisa: a szolgáló gyülekezet. Lt 21 (1986) 341-344
 25. A Transz-európai Divízió téli ülése. uo. 359.
 26. Vámos professzor köszöntése. u.o. 364.
 27. Rövid hírek a nagyvilág adventistáiról u.o. 384.


1987

 1. Elfelejtett értékeink: Híradás a régi Cinkotáról (Blatniczky Jenő emlékezetére) Diakónia. X. (1988). 1. 93-94.
 2. „Kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat…” Küldetés 1987.1.13-16. (Elhangozott a Magyar Rádióban 1987. aug. 29.-én)
 3. Tallózgatás teológus szemmel ThSz. XXX. (1987) 2. 117-121
  • „Gyűjtsétek ssze a megmaradt darabokat, nehogy elpusztuljanak!”
  • Girolamo Frescobaldi igézetében
  • Egy Izisz-pap múmiakoporsója Pápán
  • Szenczi Molnár Albert eddig ismeretlen műve
  • Jevtusenkó a Bibliáról
 4. Előszó (és fülszöveg) in. E. G. White: Krisztus követése. H. N. Adventista Egyház. Bp. 1987.
 5. Tallózgatás teológus szemmel, ThSz. XXX. (1987) 3. 172-176
  • Magyar Orthodox Múzeum Miskolcon
  • Egy háborús főbűnös mega Deutsche Chrusti
  • Salamon király kincsei
  • A legszebb magyarországi héber könyv újrakiadása
  • „Dunának, Oltnak egy a hangja”
 6. Híradás az erdélyi unitárius teológia műhelyéből. (Dr. Erdő Jénos, Teológiai tanulmányok, Kolozsvár, 1986)ThSz. XXX (1987) 3. 186-188.
 7. A kamatoztatott fél talentum, (Jegyzetek Berki Feriz új könyvéhez) ThSz. XXX (1987), 3. 189-190
 8. Gondolatok a céllá vált járulékos elemekről. Bh. 31:21. 1987. máj.24. 85.
 9. Távol Bh. 31:27. 1987. júl.5. 113.
 10. Tallózgatás teológus szemmel, ThSz. XXX. (1987) 4, 253-256.
  • A dialógus új fóruma
  • Belényestől Segesvárig
  • Kossuth vallása
  • Adjatok tiszteletet az életnek.
  • „Istent félni, hazát szeretni tőlünk tanuljátok
 11. Csöndben jár. Bh. 31:30. 1987. júl.26 127.
 12. „Elmenvén” Bh. 31:36-37. 1987. szept.13. 149.
 13. Tallózgatás teológus szemmel, ThSz. XXX (1987). 5. 312-315
  • Képrombolók-e a reformátusok?
  • A templom meg a szent város modelleken
  • A reménység nyelve
 14. Minden Bh. 31:43. 1987. okt. 25. 178.
 15. Két karácsonyi kép, Küldetés 1987. 2. 3-6. (A. Dürer: Mária látogatása Erzsébetnél – Michelangelo: Szent család)
 16. Tallózgatás teológus szemmel, ThSz. XXX (1987). 6. 382-384.
  • Kétszeres élet
  • A magyarországi mohamedánokról


1988

 1. Elfelejtett értékeink: A szabadságharc csángó evangélikus hősei. Diakónia X (1988). 2. 91-92.
 2. In memoriam dr. Szakács József. Küldetés, 1988.1  2-6.
 3. Michnay László emléke. u.i. 44-48.
 4. Bajor László versei elé. In. Bajor László: Voltam – leszek. Bp. 1988. H. N. Adventista Egyház 3-4. (sokszorosító gépen készült kiadás)
 5. Erdélyi László: Mit mondasz magadról? (könyvismertetés) Bh. 32:1-2. 1988. jan. 10. 6.
 6. István, a „szentnek” tartott király. Küldetés, 1988.2. 45-51.
 7. Tallózgatás teológus szemmel, XXXI (1988) 2. 122-125.
  • A megújult kincstár
  • A halotthamvasztás és a görög orthodox egyház
  • Sütő András fenyőforgácsai
  • Apróságok a csúcsról
 8. „Imitatio Christi” Bh. 32:3. 1988. jan 17. 9.
 9. A Bibliának mégis igaza van. Bh. 32:16-17. 1988. ápr. 24. 68. old.
 10. Tallózgatás teológus szemmel. ThSz. XXXI (1988) 4. 244-249.
  • Egy korszerű „korszerűtlen” elmélkedés margójára
  • A Danyilov-kolostor
  • Egy anglikán lelkész nagy kalandja
  • Egy könyv a bibliai jelképekről
  • A noszvaji református templom egykori virágos mennyezete
  • Kálvin, az ember,
  • „Hadd hirdessem a te nevedet”
  • Két református lelkipásztor emlékezete.
 11. Megteltek. Bh32:29. 1988. júl. 17. 121.
 12. „Elmenvén azért” (Gondolatok a misszióparancsról) Küldetés, 1988. 3. 18-21. Elhangozott a Magyar Rádióban 1988. október 22-én)
 13. Tallózgatás teológus szemmel, ThSz. XXXI (1988) 5. 314-317
  • A huszonkettedik esztergomi prímás
  • Egy új magyar Bonhoeffer-könyv ürügyén
  • Kedvcsinálóul a Nekcsei Bibliához
  • „Jézus Krisztus Mai Szentjei” Magyarországon.


1989

 1. Elfelejtett értékeink: A bonyhádi evangélikus gimnázium. Diakonia XI.(l989). 1. 89.
 2. Barázdát húzni. Lt. 1989. 1. 1-3.
 3. „Isten emberének sírja ez…” Küldetés, 1989.1. 4-7 (Dobner Béla cikkében hosszabbidézet a sírkőavatáskor elmondott beszédből 4-5. old)
 4. „Senki se tanította az embereket a Tízparancsolatra. Lt. 1989.1. 40-41.
 5. Egy s más az evolúcióról Lt. 1989.1. 42-43
 6. Az egyház kincse (Dr. Nagy Gyula püspök igehirdetéseinek és tanulmányainak gyűjteménye), ThSz. XXXII.(1989) 1. 58-59.
 7. Miért protestánsok a szabadegyházak? Diakonia, XI. (1989). 2. 90-91
 8. Tallózgatás teológus szemmel, ThSz. XXXII (1989) 2.
  • Néprajz és embertan
  • Hit, élet, tudomány (Jubilumi kötet dr. Varga Zsigmond professzor születésnapjára)
 9. Elnöki beszámoló a HN. Adventista Egyház XI. Unió Választókonferenciáján. Lt. 1989.2. 80-89.
 10. Úti jegyzetek a tavaszi divízióülésről. Lt. 1989. 2. 121-130.
 11. Moldován Vilmos (1927-1989) Lt. 1989.2. 132-133
 12. Tallózgatás teológus szemmel, ThSz. XXXII (1989) 3. 181-183.
  • Széljegyzetek egy barátság margójára
  • Victor János ébresztése
  • Metszetek meg irkák
  • Exegézistől a prédikációig
 13. Elfelejtett értékeink. Egy helytörténetíró lelkész ébresztése. (Skolka András). Diakonia XI. (1989). 2. 93-94.
 14. A nagyvilág adventistái: Az 1988-as év mérlege. Lt. 1989. 156-161
 15. Mi van a gát másik oldalán? Lt. 1989.4. 250-25l.
 16. A harmadik Vallásszabadsági Világkonferencia Londonban. Lt. 1989.4. 252-253.
 17. Fél évvel Indianapolis előtt (Beszámoló a téli divízó ülésről) Lt. 1989.5. 273-277.
 18. Biblia a szállodában. Harang I. évf. 1. sz. 4. old. (Gaal Péter)
 19. J.K. Hromatka, Evangélium az ember útján. ThSz. XXXII (2989) 4, 203.
 20. Egyidős művész, aki csendben szolgál a széppel. Harang, I. évf. 1. sz. 25. old (1 kép)
 21. Az „e” betű teológiai professzora Harang, I. évf. 2. sz. (dec. 13) 4. old. (Gaal Péter)
 22. Távol. Harang I. évf. 2. (december 13). 25.
 23. „Fussatok ki belőle, én népem” Lt. 1989.6. 340-343.
 24. Válaszd az életet. (E. G. White: Válaszd az életet c. könyvének előszava. H. N. Adventista Egyház, Bp.1989. 5-8. (valamint a külső borító fülszövege).
 25. (Fülszöveg) Ellen G. White: Jézus élete. Advent K. Bp. 1989. (A külső borítón)
 26. Boldog Élet Boldog Élet 1989. okt. (pórbaszám), 2. old
 27. Jó anyósok, u.o. 9.
 28. Fohászkodás u.o.. 16


1990

 1. Utószó. In. Maria Treben: Egészség Isten patikájából. Tapasztalatok gyógynövényekről és tanácsok felhasználásukhoz. Bp. 1990. Hungaroprint. 114-118.
 2. Meditáció az egyháztörténelem közelmúltjáról. Lt. 1990. 1. 1-3.
 3. Tallózgatás teológus szemmel, ThSzle XXIII. (1990) 2. 119-122
  • Egyház és peresztrojka
  • Hűség a szülőföldhöz
  • Akik a babiloni fogságból Közép-Ázsiába menekültek
  • A Biblia múzeum
  • Fogantatott: a szülőföld szeretetében
 4. „Ne félj, hanem szólj, ne hallgass, Adventihirnök 1. évf. (1990) 1. 2.
 5. Mi újság a British Múzeumban? Harang, II. évf. (1990. 1. sz. (január, 3). 15. old. (Gaal Péter)
 6. Tallózgatás teológus szemmel ThSzle XXIII (1990) 381-383
  • Kelet-európai orthodox körkép
  • Széljegyzetek az új vallásügyi törvény margójára
  • Hogy is hisznek a gyerekek?
  • Egy Jézus-regény
 7. A képek prédikálnak Boldog Élet I. évf. (1989) 1. sz. 16.
 8. „Íme az ajtó előtt állok…” uo. 25. old
 9. Isten népének lázadásai. Lt. 1990.2.70-73.
 10. Hangyák. Boldog Élet I. (1990) 2. 16.
 11. „Fussatok ki belőle, én népem” AH 1  (1990) 2. 10-11.
 12. A pislogó gyertyabél Harang II. évf. (1990) 2. sz. (jan.1o) 25. old.
 13. „Nem kiált, nem lármáz” Harang II. (1990) 3. sz. (jan. 17) 8. old.
 14. Érdekességek a fokhagymáról. U.o. 37.(Gaal Péter)
 15. Tallózgatás teológus szemmel ThSz. XXXIII (1990) 2. 119-122
  • Egyház és peresztrojka
  • Hűség a szülőföldhöz
  • Akik a Babiloniai fogságból Közép-Ázsiába menekültek
  • A Biblia múzeuma
  • Fogantatott: a szülőföld szeretetében
 16. A Lélek esője hull már. AH- 1 (1990) 3-5. 1.
 17. Illetlenkedések Harang II. évf. 4. sz. (jan. 24) 5. old. (Gaal Péter)
 18. „Hiszek Uram” u.o. 25
 19. „Néked adom” u.o. 25.
 20. Jézus a történelemben Boldog Élet I. (1990).4. 3.
 21. „..és átadták őt Poncius Pilátusnak, a helytartónak…” u. o. 5.
 22. Volt-e Pesten keresztény templom a rómaiak idejében? U.o. 26. (Gaal Péter)
 23. Mire hív  a „Harang”? Harang. II. évf (1990). 8. sz. (febr. 21). 9. old.
 24. Mit csinálnak a magyar mohamedánok? U.o. 29-31.
 25. Régi törvények a szitkozódás ellen. Tilos volt a bizony Harang. II. évf. (1990). 9. sz. (febr.28) 19. old.
 26. Politikai falfirkák. Harang II. évf. (1990). 10. sz. (márc.7.) 7.
 27. „Célunk: Krisztushoz vezetni az embereket” Beszélgetés Erdélyi Lászlóval az Advent Kiadó igazgatójával. Harang, II. évf. (1990). 11. sz. (márc.14. 14-15)
 28. Papot hívnak Tengizbe. Harang II. évf. 13. sz. (márc. 28). 22. old.
 29. Kapuzárás előtt. A kormány és az egyházvezetők találkozása Harang. II. évf. (1990). 14. sz. (Ápr.3). 6. old.
 30. A böjt meg a túró. Harang II. évf. (1990). 15. sz. (ápr. 11) 32. (Gaal Péter)
 31. Tavaszi Divízióülés: Az „Aratás 90” a Magyar Unióban. Lt. 1990.3. 136-139
 32. A Szentlélek hét ajándéka. Harang II. (1990. 16. sz. (ápr.18) 8.old.
 33. A Júdás-pénz. Harang II. évf (1990). 17. (ápr. 25). 8.
 34. Híradás régi magyar enni és innivalókról. Harang. II. (1990). 17. sz. (ápr. 25) 29. (Gaal Péter)
 35. Akik a dalai láma hosszú életéért imádkoznak. Harang II. (1990) 18. (máj. 2) 18-21.
 36. A galyatetői hasadék. Harang II. (1990). 20. (máj.. 16).8-9.old.(GaalíPéter)
 37. Poncius Pilátus, a helytartó. U.o. 16-17 (Gaal Péter)
 38. Mit tegyünk, hogy gyermekeink soha ne legyenek a kábítószerek rabjai? Boldog Élet I. (1990) 5-6. 17. – újra: Boldog Élet V. (1993) 4. sz. 3. (Mit tegyünk, hogy gyermekeink ne legyenek a kábítószer rabjai?)
 39. Időszerű gondolatok a Szentlélekről. u.o. 27
 40. „Meglátjuk Őt” (Beszámoló a GK üléséről) AH. 1 (1990) 6-8. sz 9-10 old
 41. Heródes, a róka. Harang II. évf. (1990). 21. (aug. 13). 31.
 42. Elítélt állatok. u.o. 50.
 43. Még messzebb az Édentől Lt. 1990. 4. 220-221.
 44. Szabadegyházak – merre? Harang, II (1990). 23.sz (okt.) 18-19.
 45. Régi Balaton-úszók emlékezete. Harang. II. (1990) 23. (okt.) 54.
 46. Akit Isten igéje foglyul ejtett. Boldog Élet I (1990). 9-10.2-3. újra. Boldog Élet V. (1993) 5. 2. old.
 47. Evett-e húst Jézus? uo. 7.
 48. Luther Énekei a magyar protestantizmusban. u.o. 24-25
 49. Tallózgatás teológus szemmel, ThSz. XXXIII (1990) 6. 381-384.
  • Kelet-európai orthodox körkép
  • Széljegyzetek az új vallásügyi törvény margójára
  • Hogy is hisznek gyermekeink?
  • Egy Jézus-regény
 50. Meditáció a ló két oldaláról és a lovaglásról. Lt. 1990.5. 272-273.
 51. Meditáció az egyház közelmúltjáról. Harang II (1990). 24. (nov.) 4.(
 52. Karácsonyi pávák. Harang, II (1990). 25. sz. (dec.) 30. (Gaal Péter) K
 53. Boldog öregség Boldog Élet I (1990) 11-12. 2.
 54. Kérdések adventkor u.o. 12-13
 55. Miért ártalmas a „fekete leves”? u.o. 15.


1991

 1. A mai egyházi sajtó kis tükre. Diakonia, XIII (1991). 1. 93-94.
 2. A siófoki templom könyve. Harang III. (1991) 1.(január) 17 (G.P)
 3. Krisztus után 1991. u.o. 31-33.
 4. A Vizsolyi Biblia jubileuma, AH 2 (1991) 1. 3.
 5. Bátran előre az új kihívások között (TED téli űlése – Skodsborg, 1990.nov. 19-23) AH. 2. (1991) 1. 5.
 6. Tallózgatás teológus szemmel, ThSz. XXXIV (1991) 1.63-64
  • Különös sorsú debreceni templomok
 7. „Mór megtette kötelességét – a Mór mehet”. Harang, III (1991) 2. (febr.) 52.
 8. Előszó (E. G. White: A Hegyi Beszéd, Jézus üzenete. Ford: Hegyes Horváth Csilla) Esély Mozaik. Bp. 2001.) 7-9.
 9. Tallózgatás teológus szemmel, XXXIV (1991). 2. 119-123
  • Közép kelet-európai kaleidoszkóp
  • Az új vatikáni „kormányfő”
  • Ki is volt Kahang rabbi?
  • Vatikáni magyar követek
  • A harmadik egyházi út 1948-1950.
 10. Moldován Vilmos: in. Moldován Vilmos: Tovább kell menni. Összegyűjtött versei. Advent K. Bp. 1991. hátsó borító
 11. Még egy „jámbor” az adventista lelkipásztorok közül- AH. 2 (1991) 2. 13 (Rozmann Károlynéval)
 12. A White kórussal Szlovákiában. u.o. 14.
 13. Tallózgatás teológus szemmel, ThSz XXXIV (1991) 4. 242-244.
  • Történelmi harangszó, hanglemezen
  • Jegyzetek újságszélre
  • Arany Jénos Iza-parti barátja
  • Élő kövek
 14. Egészségünk és üdvösségünk. Boldog Élet III (!) évf. (1991). 3,12
 15. A por is fontos u.o 4.6.
 16. A franciáknál sem lehetetlen a józanság. u.o. 8.
 17. A számítógép az evangélium szolgálatában.  u.o. 6.15
 18. Jézus városa . u.o. 16.
 19. A hegyen épített város AH. 2.(1991) 5. 13-15.
 20. Jelentés a Transz-európai Divízió évvégi üléséről, AH. 2. (1991) 6. 3-4.
 21. Jelentés a Magyar Unió 1992. évi tervkészítő üléséről. Vajon elérjük-e az el nem értet? AH. u.o. 5-6
 22. Magyar diákmisszionárius Mikronéziában. u.o.16.   


1992

 1. Kisebbségben, mint adventista. Személyes emlékeim némi tanulsággal. Diakonia. XIV. (1992). 4. 49-52./
 2. Köszöntő (Szilvási Józsefné) Boldog Élet IV. évf. (1992) 1. 2.
 3. Innen-onnan (Üdvözlet Mikronéziából, – Kelet-európai hírek a Bibliáról, – Mióta használunk cukrot? –  Erkölcstelensége a fürdőszoba? – Táves hír egy szervátültetésről. .o. 8-9
 4. Előszó. In. E. G. White: Előtted az élet. Nevelés. Advent Kiadó. Bp. 1992. 5-6. old.
 5. Mindeddig megsegített bennünket az úr (Beszámoló a Transz-európai Divízió tavaszi üléséről. AH. 3. (1993). 3.6-7.
 6. Innen-onnan, Boldog Élet IV. (1992) 2. 8-9) (A mások mögé bújtatott én – A megcsókolt vessző – Érdekesség az alvásról: Kern Pál, aki nem tudott aludni. – A borissza Báthory.)
 7. Vallásszabadság és anyagiak AH. 3 (1992) 4. 6.
 8. Pünkösdi gondolatok, Boldog Élet IV. (1992) 3.2.
 9. Innen – onnan. u.o. 8-9. (A csend, – A hír – Köszönj tíz idegennek)
 10. Innen – onnan. u.o IV. 4. 8-9 (Péter és Pál vitája. Mire jó az üvegbetét? Akarsz-e 20 évvel rövidebb ideig élni? – Ami megtámadja az intelligenciát. – Mindennapi életünk környezetvédelme. – Vajon lesznek-e még sasok?)
 11. Becsengetés, Boldog Élet IV. évf (1992) 5. 2.
 12. Bajor László (1902-1992). AH. 3 (1992) 5.14.
 13. Innen – onnan BÉ. IV.(1992). 6. sz. 8-9. (A fáradtság áldása – Hogyan szabadult meg a Beatles – Tíz emberből egy fogyatékos – Miért nm jött el Jézus oktber 28.-án?)
 14. Mérlegen. Beszámoló a Generál Konferencia 1992-es üléséről. AH. 3 (1992). 6. 3-4
 15. Beszámolók az Unió őszi plenáris űlésről. Az ébredés és a reformáció egyházépítés, nem pedig egyházrombolás. AH. 3 (1992) 6. 5.
 16. Az Adventista Teológiain Főiskola 1993-as munkaterve. u.o. 13
 17. A nevelési osztály munkaterve az 1993-as évre. u.o. 13.
 18. Albrecht József (1905-1992). AH. 3 (1992) 6. 17


1993

 1. Innen- onnan. Boldog Élet V.(1993) 1. 8-9. (A néma Jézus. – A dohányfüstért megbüntetett minisztérium – Az egészséges életmód és a petefészekrák – Belehalt az evésbe) – Miért siet a gólyák órája?)
 2. Olvasói levél. HVG. 1993. január 23. 4.
 3. A karácsonyról – elfogulatlanul. AH. 4 (1993) 1. 5.
 4. Innen –onnan, uo. 2. sz. 8. (Meditáció a bűnbánatról – Rágalmak Jézusról)
 5. Beszámoló ülés 1993. márc. 7. „Hálát adok értetek Istennek” AH. 4 (1993) 2. 3.
 6. Innen – onnan, u.o. 3. sz. (Ha csak elítélem a rosszat A veszélyes napfény –A régiek a dohányzásról)
 7. Innen – onnan, Boldog Élet V (1993) 5. 8-9 (Az árulkodó passzívum – Üzengetős – Bogár-invázió)
 8. Egység Krisztusban. Híradás a Transzeurópai Divízió tavaszi üléséről. AH. 4 (1993). 3. 3.
 9. Innen – onnan Boldog Élet V (1993). 6. 8. (Meglátsz hátulrl – Ki találta fel a kereket? Vesekő ellen kalciumot)


1994

 1. A család éve elé, Boldog Élet VI (1994) 1. 2.
 2. Innen – onnan, Boldog Élet VI. (1994). 2. 8. (A csillag – Erdőriadó – Az alkohol, a dohány és a budapesti középiskolások)
 3. Innen – onnan, Boldog Élet VI. =1994). 2. 8 (A jó orvosság, Tartózkodj az alumínium edényektől)
 4. Tallózgatás teológus szemmel,ThSz. XXXVI (1994). 1.54-57
  • Az amerikai vallások enciklopédiája
  • Versek margójára
  • Hitvita egy régi naplóban
  • Egy ausztriai kis egyház történetének monográfiája
  • A kereszténység és a cigányok
 5. Katolikus pap volt, adventista lelkész lett. AH. 5. (1994) 1. 17.
 6. Innen – onnan, Boldog Élet, VI. 1994. 3. 8-9 (Ki tekinthető nagyobbnak? – Érdemes-e egészségesnek lenni? – Egy újabb civilizációs betegség)
 7. „Emésztő tűz, féltőn szerető Isten Ő” AH. 5 (1994) 2. 2-3
 8. Innen – onnan, Boldog Élet, VI (1994). 4.8 (…mértékletesek és józanok – Olasz okkultista csodatevők)
 9. A Transz-európai Divízió tavaszi űlése. AH. 5 (1994)3. 8.
 10. Hét dór oszlop. u.o. 16. (kép)
 11. Innen – onnan Boldog Élet VI (1994) 5. 8-9 (Jézus, a te gyógyítód, — Újra támadnak a járványok – Démonikus gyorsételek – Mozgalom indult a majmok „emberi jogaiért” – A tehenek nem szeretik a zenét).
 12. A hódoló Jéhu. u.o. 12.
 13. Meghalt az unió hatodik elnöke, Pechtol János (1906-1994). AH. 5 (1994) 4. 23.
 14. Van Isten! Boldog Élet VI, (1994) 6.
 15. Kőemlék Dávid házáról u.o. 12.
 16. Tallózgatás teológus szemmel, ThSz. XXXVI (1994). 6. 373-378.
  • Qumran problémák
  • Mit csinál egy anglikán egyház, hogy életben maradjon?
  • Papnők és nőpüspökök


1995

 1. Innen – onnan Boldog Élet VII. (1995) 6. (A felebarát szeretetének mai formái – stb. kis hírek a sajtóból az egészégről)
 2. Polgári anyakönyvezés kezdete. Békés Megyei Hírlap, 1995…. (Csabai emléklpok 2).   
 3. Bibliai tájakon. Pál apostol Athénja. Boldog Élet, VII. (1995) 16. (kép)
 4. Krónika a Budapest „B” gyülekezet avatójára. AH. 6 (1995) 3. 16-17
 5. A csabaiak szent könyve. Békés Megyei Hírlap, 1995. –pr. 11 (Csabai Képeslapok, 9)….old
 6. A megcsókolt vessző. Beregi Hírlap1995. aug 24. 4. old.
 7. A Transz-európai Divízió lelkészei Budapesten. AH. 6 (1995) 5. 4.1995.
 8. Könyves Kálmán, Shakespeare meg az agyelszívás, Beregi Hírlap, 1995. október 14, 4. old.
 9. In memoriam Tarjáni Jenő (1895-1995) AH. 6 (1995) 6.15.
 10. Tallózgatás egy Washington környéki telefonkönyvben. Credo I. évf. 1-2. 73-75.


1996

 1. Bibliai tájakon. Qumran – a csodálatos. Boldog Élet. VIII, (1996). 2. 16.(kép)
 2. A szlovák misszió indulása. AH. 7 (1996)l. 19.
 3. Bibliai tájakon, Sodoma és Gomora titka. Boldog Élet VIII (1996) 3. 16 (kép)
 4. Vallomás a Teremtőnek. AH. 7 (1996) 3. 15 (Sárhegyi Csaba interjú)
 5. Tallózgatás teológus szemmel, ThSz. XXXIX.(1996) 2. 123-124
  • Nagy István: Az Újszövetség könyveinek ismertetése
  • „Török átok”
  • Legátus prédikációk és meditációk
  • Egy értelmiségi szorongásai.
 6. In memoriam Pintér Vencel (1927-1996). AH. 7 (1996) 3. 16
 7. Magyar Andrásné (1918-1995). AH. 7. (1996) 3. 18
 8. Bibliai tájakon. Ezékiás király alagútja. Boldog Élet, VIII (1996). 4, 16 (kép)
 9. Nézz előre! Boldog Élet VIII (1996) 5. 8.
 10. Évente Magyarországnyi ember hal meg a dohányzás következtében! u.o. 8.
 11. Tallózgatás teológus szemmel, ThSz. XXXIX (1996) 5. 312-316
  • Az európai reformátusok egyik ismeretlen szigete
  • Hogyan szerették egymást az avar házaspárok?
  • Örömötök munkatársa
  • „Mi gyalogrendűek” (Gergely Mihály könyve)
  • A hét ágú gyertyatartó a Vatikánban?
 12. Bibliai tájakon. A hétágú gyertyatartó a Vatikánban, Boldog Élet, VIII (1996). 15.
 13. És lesznek jelek. VIII. (1996). 6. 8. (Jézus megy velünk…)
 14. A világ legkövérebb embere. u.o. 8.
 15. Érdekességek a mindennapiról, u.o 8.
 16. Bibliai tájakon. Egy nevezetes bibliai maláriajárvány. uo. 16.


1997

 1. Tallózgatás teológus szemmel.(A bevándorlás és a vallás – Az utolsó napló – Minden folyó a tengerbe siet). ThSz. XL (1997). j 1. 57-60.old.
  • A bevándorlás és a vallás
  • Az utolsó napló (Márai)
  • Minden folyó a tengerbe siet
 2. A szeretet bolondsága. Boldog Élet IX (1997. 1. 8 (Jézus megy velünk…)
 3. Elnök és a tüdőrák u. 8.
 4. Mire jó a pókhél?  u.o. 8
 5. Bibliai tájakon. Amit az szövetségi ember hajától tudunk. u.o. 16.
 6. Számadás (részlet) AH. 8. évf.1997 3-4, 29-30
 7. A beszéd békessége. Boldog Élet, IX (1997) 2. 8. (Jézus megy velünk…)
 8. Bibliai tájakon: Via Dolorosa, u.o. 16.
 9. Az okos meg a bölcs Boldog Élet IX. (1997) 3. 8.(Jézus megy velünk…)
 10. Történelmi arcképcsarnok. Pompeius, aki belülről látta a Szentek Szentjét. u.o 16.
 11. Formától a reformációig, Boldog Élet IX (1997) 5. 8. (Jézus megy velünk…)
 12. Bocsánatkérés a valdensektől. u.u. 8
 13. Unokám a meg nem született lányomtól, u,o 8.
 14. Történelmi arcképcsarnok. Luther és a megfeszített Jézus, u.o. 16
 15. Bizalom, Boldog Élet IX. (1997) 6.
 16. Mesterséges érzékszervek u.o 8.
 17. Az alkohol és az özvegység. u.o. 8
 18. A tettek ideje u.o. 9.
 19. Történelmi arcképcsarnok: Septimus Severus s a keresztények. u.o. 16.


1998

 1. Tíz év: siker vagy kudarc. in. Tíz esztendő a dohányfüstmentes, egészséges életért. Népjóléti Minisztérium Bp. 1998. 9-13
 2. Hogyan tanulod Krisztust?  Boldog Élet X (1998) 1. 8. (Jézus megy velünk?,,)
 3. Füstölgéstől mentesen a dohányzásról .u.o. 8.
 4. Házasság nélkül. u.o. 8.
 5. Az újszülöttek és a zaj. u.o.8.
 6. Michelangelo, A rézkígyó. u.o. 16.
 7. A Sinai kódex regénye. Boldog Élet, X (1998). 2. 7.
 8. Légy te a nyolcadik teve Boldog Élet X. (1998) 2.8 (Jézus meg velünk..)
 9. Innen-onnan Boldog Élet x. (1998). 2. 8 (Internet-betegség – Hogyan él a balett királynő – Drogriadó – Szegedi csoda-muslinca. – Csontritkulás, már gyermekkorban – Infarktus helyett görögdinnye)
 10. A helyén mondott szó, meg a kegyetlen hallgatás, Boldog Élet, X 1998), 3.8. (Jézus megy velünk..)
 11. Pilátus. u.o. 10
 12. Noé. Boldog Élet 1998 (X) 4. 8. (Jézus megy velünk….)
 13. Innen  – onnan u.o 8-9 (Irtsd a parlagfüvet – Egészségvédő nyomelem – A csodálatos krumpli, – Cukorriadó – Figyelmeztető tünetek – Embereket is klónoznak  – Rostos táplálék)
 14. Úrvacsorai tál Pannóniából. u.o 10. (kép)
 15. Egyedül, Boldog Élet X (1998) 5,8 (Jézus megy velünk…)
 16. (Innen- onnan u.o. 8-9 (Növekszik a világ népessége – Az önbizalom csapdája  – Dohányzó kismamák stb)
 17. Luther a reformátor. Boldog Élet, X. (1998) 5. 10 (kép)
 18. Az „Összeadta-lak” története. in.  50 év Az „Összeadta”-lak képeskrónikája. Bodog Élet alapítvány, (Bp. 1998) 3-6
 19. Mennyit ér a családom? Szövétnek 1998. III. 4. 20-21. (Korábban talán Lt???)
 20. A tudás és a tudatlanság felelőssége Boldog Élet, X (1998) 8. (Jézus megy velünk…)
 21. Innen – onnan Lombikbébi történelem – Szemétgondok a Himaláján Magyar-e az akác? A stressz öregíti az agyat – Miért nehéz leszokni?)
 22. Dr. Tábori Tibor AH. 9. évf (1998. 12. 15.


1999

 1. Érkezzünk egészségesen a XXI. századba! Új országos programindító. in. Érkezzünk egészségesen a huszonegyedik századba. Bp. Egészségügyi Minisztérium. 1999. 45-48
 2. Az időről Boldog Élet, XI,(1999) 1. 8. (Jézus megy velünk…)
 3. Innen – onnan. u.o. 8-9 (Nem áll meg a népesség – Eltűnnek az énekes madarak – A computer és a világ vége – Vita Jézus hajóról – Kérdések az ózonréteg és ózonlyuk körül – Az agysejtek talán mégis képesek a regenerálódásra . Nincs orvosság a halszag ellen – Fülcsengésre lézerterápia)
 4. A kicsi, amit Isten vár el tőled, Boldog Élet XI. (1999). 2. 8. (Jézus meg velünk…)
 5. Innen- onnan u.o. 8-9 (Amerika XL-ben – Gyógyító nevetés – Három hír a dohányzásról – A lopakodó gyilkos – Ózon riadó – C- vitamin végtagokra)
 6. A csatatéren meghalt reformátor. u.o.12 (kép)
 7. Boldogok a lelki szegének, Szövétnek, 1999. IV.2. 24-25
 8. A Kapocs, Boldog Élet 1999 XI. 3.  8 (Jézus megy velünk
 9. Innen- onnan u.o. 8-9 (A víztisztító csodanövény – A demográfiai helyzet kulcsa az életmód)
 10. Egy beszélő kő a Budai várból .u.o 10.
 11. Sohasem késő az újjászületés BÉ. XI.5. 8 (Jézus megy velünk…)
 12. Innen – onnan  u.o 8-9 (A szenvedélyek elleni csodaszerről – A cukor és a gomba – A vörösbor meg az infarktus – A csontritkulás és az üdítőiratok – Korpás étrend – Honnan ered a HIV vírus – Még a majmoknak is árt).
 13. Áriusz egyetlen korabeli képe u.o. 10-11- old.
 14. Bevezető. (Hozzászólás). in. Hagyd el a cigarettát!. Bp. Egészségügyi Minisztérium. 1999.. 3. 31. 32.
 15. Minden BÉ (XI) 6. 8 (Jézus megy velünk…)
 16. Innen- onnan u.o 8-9 (Az őszi-téli depresszió egészséges ellenszere – Lázadás a fogyasztóin társadalom ellen – Áttörés a kövérség okainak kutatásában – Különleges képességű bogarak – Újra megtalált Bach kéziratok – Mi lesz veled Európa)
 17. Kereszt a tarsolylemezen. u.o. 12.
 18. A szombatünneplés újabb 7 szabálya. Szövétnek, 1999. IV. 3. 16.
 19. Milyen arca van a szerelemnek? Szövétnek 1999 IV. 6- 14-17. (A „Sorskéréseink” c. füzetből)
 20. Fejezetek a magyar Biblia történetéből. AH. 10. (1999) 12. 4-5.


2000

 1. Előszó. In. Ellen G. White: Lépések Jézus felé. Esély Mozaik Kiadó. Bp. 2000. 7-8.
 2. Dávid és (a) gond Góliát BÉ. XII (2000). 2. 13. (Jézus megy velünk…)
 3. Evolúció Darwin előtt. AH. 11. (2000) 1. 6-8
 4. Hogyan betegszik meg a házasság? Szövétnek 2000 V. évf. 1. 22-25
 5. A felebarátom mokaszinja BÉ. XII. 4.12. (Jézus megy velünk…)
 6. Mit tegyünk a kábítószerfüggőség ellen?  Szövétnek V. 2. 14-16
 7. Bevezető. in. A dohányzás öl – ne hagyd magad rászedni. Bp. Egészségügyi Minisztérium. 2000. 4-13.             


2001

 1. Előszó: in. Ellen G. White: A Hegyi Beszéd: Jézus mai üzenete. Esély Mozaik Kiadó. Bp. 2001. 7-9.
 2. A másikat sarazva nem leszel tisztább BÉ. XIII (2001) 2.2. 6 (Jézus megy velünk…)
 3. Szeretet a házasságban. Karácsonyi Ajándék. Alkalmi kiadvány Hetednapi Adventista Egyház. Tiszavidéki Egyházterülete. (Debrecen 2001) 3.
 4. Összegzés a kolozsvári evangelizációról. 2001. márc. 16-25. AH. 2001. 6.( jún). 11.  
 5. Bevezető. in. Fogjunk össze a dohányzásmentes környezetünkért. Egészségügyi Minisztérium. Bp. 2001. 4-5
 6. Közösségépítés Pomázon. AH. 2001. 7. (júl.) 6. old
 7. Halász István (1932-2001. AH. 2001. 7. (júl) 14.
 8. Trippa János (1917-2001) u.o.15.
 9. Tóth Endréné (1928-2001) AH. 2001 .10 (okt.) 15. old.


2002

 1. Előszó. In. Tokics Imre: Örökségünk az Úr imádsága. Heted7világ K. Bp. 2002. 7-10.
 2. Ellen Gould White a hétköznapok kereszténységének prófétája. In. Ellen G. White gondolatai a hitről. Heted7világ K. Bp. 2002. 7-9. (ugyanez angolul is. ugyanitt. Ellen White, the prophet of everyday Christianity címen.)
 3. „És Ő adott némelyeket apostolokul” AH. 2002. 2. 9-10,
 4. Ajánlás. in . Adassék nékem! Istenes versek. Adventista költők antológiája. Advent Kiadó. Bp.. 2002. 5-6.
 5. A tápiószelei öregek otthona. AH. 2002 9. (szept) 4. old
 6. Eléggé ember vagy-e? Szövétnek, VII. évf (2002) 1. 10. (ld. Jézus megy velünk…
 7. Csepregi Zoltán: Magyar pietizmus, (könyvismertetés) Egyháztörténeti Szemle III. évf. (2002) 1. sz.172-174.
 8. Petrőczi Éva: Fél-szentek – fél-poéták (könyvismertetés)
  • Bakonyi István, Petrőczi Éva (nem utolsó) üzenete. in. Septempunctata, Pénzes Tiborc Szabolcs (szerk.) rec.iti. Bp. 2011. 207.


2003

 1. Itt nyugszik Géza Nyári. Terézvárosi Gyülekezeti Híradó. 2003. I. negyedév, 22. old.
 2. Előszó. In. Tokics Imre: Örökségünk az Úr Imádsága. Heted7világ K. Bp. 2003. Evangélium mindenkinek sorozat. 7-10. old.
 3. Egy levél az örömről Pál apostol a Filippibeliekhez. AH.2003- 1-12, é 2004- 1-3. (Könyv formában: ld. könyvek 40. sz.)
  • Levél Krisztus szolgáitól. AH. 2003. 1. 3-5.
  • Hálaadás a fogságból uo. 2. 10-12
  • Az evangélium és Pál sorsa. 3, 7-8.
  • Az élet Krisztus 4,8-9
  • Krisztus evangéliumához méltóan, 5.6-7
  • A gyülekezet hivatása a világban uo. 7-8. 6-8.
  • Kapcsolat a gyülekezettel. 9. 6-7
  • A krisztusi értékrend 11. 7-9
  • Célegyenest, előre u-i 12, 7-9.
  • A keresztény élet öröm és becsület. u.o 2004, 1.2 (jan-febr). 8-9
  • AH. 2004 3.
 4. A hagyomány és a liturgia. Szövétnek, 2003 (VIII). 2, 20-24. – 3, 26-31.
 5. Magányosan a tömegben BÉ- XV (2003) 6. 2.
 6. A fák lelke (Kiss János (1905-1984) kiállítása. AH. 2003. 7-8. 12
 7. Karsai Jánosné (1915-2003) AH. 2003.9.(szept.) 14
 8. Prof. dr. Kraszkó Pál (1935-2003). u.o. 15.


2004

 1. A példázatok titkai. Terézvárosi Gyülekezeti Híradó, 13. sz. 2004. II. negyed 6-7. old.   
 2. Hagyomány és liturgia. Szövétnek, IX. évf. 2. sz. 2004. 2. 20-24; 3. 26-31.
 3. Reformáció régen, most és mindig. Terézvárosi Gyülekezeti Híradó. 15. sz.2004. IV. negyed. 5. old.
 4. Az úton járó Jézus karácsonya. Hoffmann Híradó IV. évf. (2004) 2. december. 18-19. old.
 5. Kilencven éves a Józsefvárosi gyülekezet. AH. 2004. 5. (máj.) 19
 6. Mai meditáció az angyalokról. In. E. G. White: Az angyalok velünk vannak. Heted7világ Bp. 2004. 167-171. – Bevezető helyett 5-8. old.
 7. Száz éve alakult az első budapsti adventista gyülekezet, 2004. 7-8. (júl.- aug.). 29
 8. Száz éve jelent meg az első magyar nyelvű adventista folyóirat. u.o. 9.(szept.) 15.


2005

 1. Az Úr segített mindeddig. A Buda pest Terézvárosi Gyülekezet nyolcvan éve. Terézvárosi Gyülekezeti Híradó 16. szám. 2005. l. 12-13.
 2. Egész-ség a Bibliában. Boldog Élet. XVII. (2005). 1. 10-11
 3. Régi történetek hajdan volt adventistákról. „A kutya férge”. – Száz esztendeje jött Magyarországra Kessel Frigyes. AH- 2005. 1.(jan.) 17.
 4. Mindennapi kenyér az ókorban. Boldog Élet. XVII (2005). 2. sz. 10-11.
 5. Az egészséges nő és férfi a Bibliában. Boldog Élet. XVII (2005). 3. 12-13.
 6. Betegségek és gyógymódok a Bibliában.  Boldog Élet XVII. (2005) 4. 8-9.
 7. Hogyan születtek az ószövetségi korban a gyerekek? Boldog Élet, XVII.(2005).  5. 14-15.
 8. A mértékletesség ma sportszerűséget jelent. Boldog Élet XVII. (2005). 6. 8-9
 9. A reménység jele. ESE Híradó (Pécel.) X. évf. 2. sz. (2005. márc. 21.
 10. A kép, a szép, a gép meg a harmónia. (Vincze Árpád kiállításának megnyitóján). ESE Híradó. X. évf. 3. 2005. április. 19. – AdventInfo VII. évf. 9. 2005. április 23. 5. old. (képek)
 11. „A szeretett tanítvány hét arca” Tanulmányok János evangéliumából. (Terézvárosi) Gyülekezeti Hiradó17. szám 2005. II. negyedév.5. old.
 12. Tabhga és a 153 hal. Kanadai Magyarság. 55. évf. 2005. április 23. (No17) 6.o
 13. Názáret. Kanadai Magyarság, 55. évf. 2005. május 7. 7. old. (Gaal Péter)
 14. Az utolsó vacsora helye. Kanadai Magyarság. 55 (2005). máj. 21. 12. old.
 15. Márai Sándor karácsonya. In. Dobos Marianne: Akkor is karácsony volt. Bölcsészek 1956-ról. I. és É Bt. (Bp. 2005) 17-26. (interjú)
 16. Minden. (A „Jézus megy velünk az úton” c. könyvből) (Terézvárosi) Gyülekezeti Híradó 19. sz. (2005) IV. 10. old.
 17. (Egy teológus jegyzetfüzetéből). In. ATF Szemle 2005. (VI. évf.). 2. szám
 18. Jónás könyvének margójára u.o.  6. old. Mindegyik név nélkül.)
 19. Amikor először gratulált 37.
 20. A prédikáció 47. old
 21. A torony meg a szent nyelv 67. old.
 22. A négyütemű szeretet 75. old.
 23. A szekta meg az igazság  75.old.
 24. A horgászatról meg a mi dolgunkról 78. old.
 25. Az emberségről meg a hitről. 80. old.
 26. A keskeny út meg a sztráda 84. old
 27. A bárányok rohama csatabégetéssel 84. old
 28. A misszió a gyülekezeten felül és alul. 84. old
 29. Voigt Vilmos (2004). A vallási élmény története (Bevezetés a vallástudományba). Bp. Timp Kiadó. – (könyvismertetés) ATF Szemle 2005. (VI. évf.) 2. szám. 68-71.
 30. Egy magyar tanulmány Dániel 9, 24-27-ről. Uo. 71 (cikkismertetés)
 31. Petrőczi Éva (2005) Puritans and Puritanicals. Bp. Balassi K.  (könyvismertetés) ATF Szemle 2005 (VI. évf.). 2. szám. 76-78. old.
 32. Szent István-napi köszöntő. ESE Híradó 2005. (X. évf.) 6. szám augusztus. 3. old.
 33. Minden. Terézvárosi Gyülekezeti Híradó. 2005. (19. szám) 10. old. (v. ö. Jézus meg velünk az úton. Bp. 2005. 113-114)


2006

 1. Szigeti Jenő. (önéletrajz) in. Napút évkönyv 2006. 10. Kilencvenhat jeles hetvenes. 174-175.
 2. A szeretet ünnepe után. Terézvárosi Gyülekezeti Híradó. 2006. (20. szám) 15. oldal.
 3. Gondolatok a régi fotográfiák értelméről. Váci Napló XV. évf. (2006.) 9. szám. Január 31. 5. old
 4. A Bibliai kor világa 1. Egy elsüllyedt világ mai tanulságai. Boldog Élet XVIII. (2006) 1. 14-17. old.
 5. Merre van az előre? – A bibliai égtájak. Boldog Élet XVIII. (2006). 2. 16-19.
 6. A kenyér botja. Adventista Világ, I. (2006) l. (február).  16. old.
 7. Északi fény a Bibliában.  Adventista Világ, I. (2006) 1.(február), 17. old.
 8. Ki találta fel a kereket? Adventista Világ, I. (2006). 1. (február) 17. old.
 9. Miért éppen 153 hal? Adventista Világ. I. (2006). 2. (április) 17. old.
 10. Megtalált kincsünk a nyugalomnap. (összefoglaló) Gyülekezeti Híradó 21. szám 2006. II.
 11. A kiküldött 72 tanítvány. Adventista Világ I. (2006). 3. (június) 17. old.
 12. A csillag. Goldstein, Clifford: Az evangélium, 1844. és az ítélet. (Bp. 2006. A H.N. Adventista egyház és az Élet és Egészség Kiadó. 13. Jézus megy velünk az úton. 37-38.
 13. Az okos meg a bölcs.  u. o. 29. (98-99)
 14. A rohadó liliom. U. o. 37 (55-56).
 15. Van Isten! U. .o. 45. (42-43).
 16. Az útról . U. .o. 61. (73-74).
 17. Azért.. U. o. 69. (49-50).
 18. „Nem tudod, hogy te vagy…”. U. o. 85. (101-103)
 19. Előttünk a múlt van. A Biblia időszemlélete Boldog Élet XVIII. (2006) 3. 16-19.
 20. Hogyan képzelete el a világot a bibliai kor embere. Boldog Élet, XVIII. (2006). 4. 16-19.
 21. A só meg a sótartó. ATF Szemle 2006. (VI.) 1.  3-4)
 22. A hitünk mérlege. U.o. 27.
 23. Az emberségről meg a hitről. U.o. 27.
 24. A zaj meg a csend. Uo. 67.
 25. A négyütemű szeretet. U.o. 67.
 26. Széljegyzetek Fazekas Csaba válogatott publicisztikai írásaihoz. U.o. 68-69.
 27. Az igazság hamis győzelme. u.o. 69.
 28. Tallózgatás adventista vonatkozású újabb könyvek között. ATF Szemle. VI. (2006. 1. 73-76.
 29. Hallgatni – bűn. U.o. 76.
 30. Hogyan indulsz, és hogyan hallasz? U.o. 77.
 31. Szent István napi gondolatok. ESE Híradó. 2006 (XI.) 7. szám augusztus. 3.
 32. Gondolatok egy lelkipásztor emléktáblája előtt. In. Erdélyi László: Egy ember az embertelenségben. (Bp. 2oo6) 18-21.
 33. Emlékeim Michnay Lászlóról. Uo. 54-55.
 34. Góliát neve egy nemrég talált feliraton. Adventista Világ I. (2006). 4. (augusztus) 17. old.
 35. A csillagos ég titka. Boldog Élet XVIII (2006) 5. 20-23. (Bibliai érdekességek)
 36. Milyen volt a bibliai korban a tinta? Adventista Világ I. (2006) 5. (október) 17. old.
 37. Árokszállási Jánosné versei elé. In. Árokszállási Jánosné: Légy fénysugár! Spirál magánkiadó. Üllő. 2006. 4-7. old.    
 38. A lelkiismeret, a szív meg a vese. Boldog Élet. XVIII (2006). 6. 20-23.
 39. Szívig érő beszélgetések. Új Misszió. (XVIII.) 2006. 12. szám (december) 7.
 40. Hányan voltak a napkeleti bölcsek? Adventista Világ I. (2006). 6. (december) 17. old.
 41. Sípos Lajos képes aforizmái. AdventInfo VII. (2006) 24. dec. 30. 9.
 42. Különleges bibliai állat a leviatán. Boldog Élet XIX. (2007). 1. 20-23.
 43. Bevezető. Vallási Néprajz 13. Szerk: veres Emese-Gyöngyvér. Bp. 2006. 6-8.
 44. Széljegyzetek Venyercsán László könyveihez. Békehirnök. 2006. – (Ennek egy részlete Venyercsán László: Szent város kapui c. verseskönyvének külső hátsó bo9rítóján. //Székesfehérvár, 2006//
 45. Előszó in. Tokics Imre: A régészet igazolja a Bibliát. Arany Forrás. Bp. 2006.11-13.


2007

 1. Hálaadás értetek. Terézvárosi Híradó 2007. I. negyed. 24. szám. 6. oldal.(képek).
 2. Kirándulás bibliai erdőkbe Boldog Élet. XIX. évf. 2. sz. (2007. március) 20 -23.
 3. A korbács. Adventista Világ. II. 2007. tavasz. 17.
 4. Milyen volt az ószövetségi naptár? Boldog Élet IX. (2007) 3. 20-23.
 5. Az őr meg a fegyverei. In. Kökényes Zsuzsa: az igazlelkűség övétől a Lélek kardjáig. Bp. 2007. Arany Forrás Kiadó. 5-8.
 6. A fundamentalisták és a fundamentum. Adventista Világ. II. 2007. nyár. 5.
 7. Néhány gondolat Kormos Erik könyve elé.  In. Kormos Erik: Siker, pénz, hatalom. Hogyan segít az ősi bölcsesség megoldani korunk problémáit? Advent Irodalmi Műhely. Bp. 2007. 5-7
 8. Járfás-Fehér Eszter versei elé. In. J.F. Eszter: Amikor Isten megtölti a szavakat. Kolozsvár, 2007. (Szerző) Pelgrim ny. (8-10. old).
 9. „Egészséget az életnek.” in. Zöld recept. 1. Arany Forrás K. 2007.17-20
 10. Égető számvetés Venyercsán László összegyűjtött versei. Békehírnök 2007. augusztus 19-26. 277. old.
 11. A bibliai szelek titka. Boldog Élet. (XIX. évf.) 2007.5. szám (szeptember). 16-19. old
 12. Séta a bibliai folyók mentén. Boldog Élet (XIX. évf.) 2007. 6. szám (november) 16-19. old.
 13. A bizonytalanság és a kétely. ATF Szemle (VII. évf.) 2007. 2. 4.
 14. Az aggodalom meg a lógás. U.o. 16.
 15. Az igazság meg a győzelem. U.o. 33.
 16. A hallgatás, meg a csend u.o. 78.
 17. Az emberségről, meg a hitről. U.o. 81.
 18. Az ellentétek és az összebékülés. U.o. 84.
 19. Emberi (élet)minőség a Bibliában. www.felfedezesek.hu
 20. A bibliai bíbor. www.felfedezesek.hu   
 21. Néhány gondolat a kötethez. In. Mészáros Istvánné Újvári Erzsébet: Hit szárnyán az újjászületésig. Akasztó 2007. 314-315.
 22. Magyar mondáink kincsestára. In. Régi magyar mondák könyve. Arany Forrás. Bp. 2007. 5-9.
 23. Utószó. E. G. White: Az idők jelei. Arany Forrás Bp. 2007. 175-178.


2008

 1. A felfedezett gránátalma. Boldog Élet XX. évf. (2008) 1. sz. 20-23.
 2. Bibliai balkezesek Boldog Élet XX. évf. (2008). 2. sz. 20-23.  
 3. Előszó, Tokics Imre: A Könyvek Könyve. Arany Forrás Bp. (2008) 13-16.
 4. A bibliai időjárás és az évszakok. Boldog Élet XX. (2008) 3. 20-23.
 5. „Szemeimet a hegyekre emelem”. Boldog Élet XX. (2008). 4. 20-23.
 6. Elmélkedés a szívünkről meg a kezünkről. Dobos Marianne könyve elé. In. Dobos Marianne (szerk.) „Tiszta kéz és feddhetetlen szív”. A szerkesztő kiadása. (Miskolc 2003). 8-9. oldal. Tip-top Nyomda, Miskolc. (ISBN 978-963-06-5497-1)
 7. Az Idők Jelei. Míg be nem teljesül. In. E. G. White: Az idők jelei. Arany Forrás K. Bp. 2008. 5-8. (A fülszöveg is)
 8. Bibliai tengerek. Boldog Élet. XX. évfolyam, (2008) 5. szám. 20-23.
 9. 60 éves az Adventista Teológiai Főiskola.  AdventInfo 2008 (X. évf.) 4. sz. szept. 20.  5. old.
 10. Szentgyörgyvölgy, a találkozás helye. U.o. (hátsó melléklet).
 11. Az idők jelei – míg be nem teljesednek. Adventista Világ 2008. ősz. 15. old.
 12. A bibliai szőlőskertek világa. Boldog Élet XX. évf. 6. sz. 20-23. old.
 13. Híradás az amerikai magyar adventistákról. Budapest Terézvárosi Gyülekezet Híradója 2008. október. 15.old.  


2009

 1. Bibliai testbeszéd, Boldog Élet XXI. évf.1. sz 16-19
 2. Palesztinai sáskajárások nyomában. Boldog Élet XXI. évf. 2. sz. 20-23. old.
 3. „Olyan vagyok, mint a viruló olajfa” Boldog Élet XXI. évf. 3. sz. 20-23. old
 4. Ott vagyok az egyházban, de ott vagyok Krisztusban is? Gyülekezeti Híradó 2009 június 32. sz. 18-19.
 5. Vezetéstudományi jegyzetek. ATF Szemle IX. évf. 1. sz. 2009. 1. 2-3.
 6. Bibliai gyomnövények. Boldog Élet XXI. évf. 4. sz. 16-19.
 7. Bibliai virágos rétek.  Boldog Élet XXI. évf. 5. sz. 20-23
 8. Az istálló meg a jászol Boldog Élet XXI. évf. 6. 16-19.
 9. Perben önmagammal. Gondolatok Isten depressziós szolgáiról. Gyülekezeti Hiradó 2009.december. 14-15.
 10. (Ajánlás Telegdi József,  Homiletika, az igehirdetés szolgálatában. Bp. 2009. Pünkösdi Teológiai Főiskola. Hátsó borító.)
 11. Venyercsán László forrásai. Békehírnök.  CIII. 51-52. 2009. dec. 20.27. 416. old.


2010

 1. Hol laktak a bibliai emberek? Boldog Élet XXII. évf. 1. sz. 34-37. old
 2. ”Szeress, és tégy, amit akarsz”. Gyülekezeti Híradó 2010. április. 35. sz.16-17.
 3. Születésnapi köszöntő. A Vallástudományi Szemle hatodik évfolyama, Vallástudományi Szemle, VI. évf. 2010. 1. szám 18-19.
 4. Tefillin és az agytérkép, Boldog Élet XXII. évf. 3. sz. 32-35. old.
 5. Előszó: Utazás Ábrándiába, in. Kormos Erik (H)ARCok. Milyen is a XXI. század? Advent Kiadó és Felfedezések Alapítvány. Bp. 2010. 7-9. (A fülszöveg ajánlása is!)
 6. (fülszöveg) Dr. Tapolyai Mihály: Isten arcának törött cserépdarabjai. Advent K. Bp. 2010. (hátsó borító)
 7. Előszó – Dr. Tokics Imre, Az imádság himnusza 2. k. Advent K. Bp. 2010. 5-8.
 8. Lakat a szájon. Boldog Élet 22 (2010) 4. 24-27
 9. Parasztpróféták szent iratai (Küllős Imola és Sándor Ildikő, Két kárpátaljai parasztpróféta szent iratai. Fontes Ethnograpica Hungariae. 5.) ThSz. LIII (2010). 2. 122-123.
 10. Vannak-e idegen isteneink? (Terézvárosi) Gyülekezeti Híradó, 33. sz. 2010, július, 14-15. – Tál és Kendő XXI. évf. (2010) 4. szám, 13-14. old.
 11. Venyercsn László forrásai. Békehírnök CIV. (2010), július 3. 16. old
 12. „Szemet szemért, fogat fogért’ Avagy mit mond a Biblia a fogakról?.  Boldog Élet XXII. évf. 5. 26-29.
 13. Explorin the Frontiers of Faith. Festschrift in Honour of Dr. Jan Paulsen. (könyvismertetés). ATF Szemle. IX. 2009.2. 74-76.
 14. Hans-Joachim Eckstein: Hit – kapcsolat. (könyvismertetés) ATF Szemle IX. 2009. 76-77.
 15. A Dalai Láma őszentsége a Stadionban. Budapest Terézvárosi Gyülekezeti Híradó, IX. 2010. október. 37. szám. 16-17
 16. Bibliai sütemények BÉ XXII. évf. 6. 26-29.
 17. Ajánlás. in. Erdélyi László, Akikre nem volt méltó a világ. Boldog Élet alapítvány. Bp. 1910. 5-6


2011

 1. Józanok a magyar középkorból (Érdekességek a magyar egészséges életmódra nevelés történetéből 1) Boldog Élet 23. 2011. 1. 26-29
 2. A konfliktusok nélküli gyülekezet – halott gyülekezet. Terézvárosi Gyülekezeti Hiradó, 2011. január, 38. sz. 18-19.
 3. (Új vallásszabadsági törvény…)  u.o. 22-23
 4. Krisztusvárás hét példázata: A második angyali üzenet – A harmadik angyali üzenet, Tál és Kendő, XXII. évf. 1, 2011. márc. 24.25. old.
 5. Az első magyar mértékletességi egyesület. (Érdekességek a magyar egészséges életmódra nevelés történetéből 2.) Boldog Élet. XXIII, 2. 20-22.
 6. Előszó – Benedek Elek, Szülőföldem, Olvasók Háza. Bp. 2011. 5-12. (fülszöveg is)
 7. Benedek Elek két könyve elé in. Benedek Elek: Két gazdag ifjú története – Tokics Imre: A Mi Atyánk. Olvasók Háza. Bp. 2011. 5-9. (+ fülszöveg)-
 8. Előszó in, Horváth Loránd? A tűz prófétája. Kezdj el élni Alapítvány. Kecskemét, 2011. 5-6. old + fülszöveg.
 9. Kis magyar dohány-történelem. (Érdekességek a magyar egészséges életmódra nevelés történetéből 3.) Boldog Élet XXIII. évf. (2011) 3. sz. 26-29.
 10. A mák meg a mákony (Érdekességek a magyar egészsége életmódra nevelés történetéből 4.) Boldog Élet, XXIII. évf. (2011). 4. 20-23.
 11. Régi dohányzási tilalmak nyomában (Érdekességek a magyar egészségre nevelés történetéből 5.). Boldog Élet, XXIII. évf. (2011). 5. 20-23
 12. A pipafüst és a mennyország. Békehírnök, 2011,(CV. évf.) 38. szám. szeptember 18. 306. old. http://mindennapi.hu/cikk) egyhaz/piapafüst-es-mennyorszag-/2011-09-03/6923.
 13. Míg be nem teljesül – Utószó. in. E. G. White, Az idők jelei. Olvasók Háza Kft. Bp. 2011. 5-8. 171-174.
 14. Jézus a te gyógyítód, Tál és Kendő, XXII. évf (2011) 3. szám, szeptember.15. old. (A „Jézus megy velünk az úton” 1. 1. kiad. Bp. 2005. 38-39.)
 15. A hit és a cselekedet (-i -ő) Adventista Világ, 2011. ősz. 18. old.
 16. Király Kató (1920-2011) (-i –ő) AdventInfo 2011. október 29. 13. old.
 17. A megértés gyertyái. Rendhagyó karácsonyi gondolatok. Boldog Élet XXIII. évf. 6. sz. 20-23. – Békehírnök, 2011, (CV évf.) 50. szám (dec. 11) 1, 8. oldal.
 18. Petrőczi Éva, Kagylókürttel harangozni. Egyháztörténeti Szemle. 2011 (12. évf) 3. szám, 95-98.
 19. Előszó, – Tokics Imre: A könyvek könyve. A Biblia lépésről lépésre Olvasók Háza, Bp. 2011.11-16. (Átdolgozott, kibővített előszó v.ö. 758)


2012

 1. A test lámpása a szem. u.o. 6. old.
 2. A maszlag, Boldog Élet XXIV. évf. 1. sz. 22-23,
 3. Igen biztos nálunk a prófétai beszéd? A próféciai pánikbetegség diagnózisa. Gyülekezeti Híradó, 2012. január. (43. szám) 12-14.
 4. A „felfogadás” – a mértékletesség népi gyakorlata. Boldog Élet XXIV. 2. 20-21  
 5. „Nem abban van a szeretet…” Budapest Terézvárosi Gyülekezet Híradója, 2012. április. 44. szám 4. old.  
 6. Doktori disszertáció az adventista Gábor-cigányokról. AdventInfo 2012. máj.5. 12.
 7. A fűző. Boldog Élet, XXIV. 3. 20-21.
 8. Előszó. A kereszt melyik oldalán? in. Szegedi Kovács György: Vezércsel, Advent Kiadó. Bp. 2012, 2-4- old.
 9. Áldás vagy átok a krumpli? Boldog Élet XXIV. 4. 20-21
 10. Vállald önmagad! Adventista Világ 2012. nyár (benne: Hit és Élet, 2012. nyár) 4. oldal.
 11. Isten utolsó kegyelmi üzenete. (Dr. Szigeti Jenő és Dr. Tokics Imre prédikáció-sorozatának összefoglalása) (az összefoglalást készítette Halász Edit). Budapesti Terézvárosi Gyülekezet Híradója. 2012. július 45. szám. 10-15.
 12. Az Atya Isten arcai. u.o. 17-18. old.
 13. Hajnali séta mezítláb, harmatos fűben BÉ. XXIV. évf. (2012). 5. 20-23. (Lapok a magyar egészségre nevelés történetéből).
 14. Mikor jön el Jézus? Van Remény, 2012. december 28-46. old.
 15. Az ezerarcú szeretet. Gyülekezeti Híradó, 2012. október, 46. szám 16-19.
 16. (A Budai Hetednapi Adventista Gyülekezet története) in. 100 éves az Újbudai Gyülekezet. (Bp. 1012. Az Ujbudai Gyülekezet Kiadása)
 17. Tallózgatás könyvek között Theológiai Szemle Új folyam LV. (2012). 3. 189-hátsó borító)
  • „Istenfélésre vagyunk utalva” Tanulmányok Dél-Bánát népéletéből 189-190
  • Korai szombatos írások 190
  • Áfonyahegyi jegyzetek 190-hátsó borító
  • A tűz prófétája hátsó borító
 18. Az út végén a reménység. Hit és Élet 2012. tél 6-7 (az Adventista Világ melléklapja 2012. tél.
 19. A menedékvárosok (Tokics Imre könyve). Theologiai Szemle, LV. (2012) 4. 242-244,
 20. Szegedi Kovács György: Vezércsel. Vár, VIII. évf. 2012/3. 124-125.
 21. Pipafüst és a mennyország. Boldog Élet XXIV. évf. 6. sz. 20-21. (A 814. tétel variációja)
 22. Ecclesia Agathae. A 250 esztendős perenyei templom tanulmánykötete és népének lemezei. (könyvismertetés). Egyháztörténeti Szemle XIII. évf. 4. sz. 114-118.


2013

 1. Bicsérdy Béla, a nyerskoszt messiása. Boldog Élet XXV. évf. (2013) 1. sz. 20-21
 2. Szeretlek – négy szólamban. Gyülekezeti Híradó 2013.1. (47. szám) 22-24.
 3. A Coca-Cola regénye, avagy egy álruhás kártevő története. Boldog Élet, XXV. évf (2013) 2. szám 20-23.
 4. A damaszkuszi út reménye. Gyülekezeti Híradó, 2013.2. (48). 12-13.
 5. A fundamentalisták és a fundamentum. Néző Pont VIII. (2013) április, 50. kötet. 149-150.
 6. Némät Kálmán, a világjáró remete, Boldog Élet XXV. évf. (2013) 3.20-21
 7. Az egészség – teljesség. Híd  (evangélikus missziói magazin) 2013.II. 12-13
 8. Tizenhatodik századi bolrisszák és bort nem isszák, Boldog Élet, XXV. évf. (2013) 4. 18-21.
 9. A tiszteletadásban egymást megelőzők egyetek. Gyülekezeti Híradó, 2013. 3. )49. szám) 12-13
 10. Az adventista lelkipásztor és a hazája. u.o. 20-21
 11. Szöllősi Árpád (1938-2013). 26.
 12. A türelem másodpercei meg a tizenhét teve. Híd. 2013.III. szám. 8-9.
 13. Tarpai Szilágyi András: Könyvecske a házasság és válás keresztyéni módjáról, Egyháztörténeti Szemle XIV. évf. (2013) 2. sz.103-105.old.
 14. Tallózgatás teológus szemmel. Theologiai Szemle LVI. évf. 2013. 3. 185-188.
  • Jegyzetek egy teológiai kísérlet margójára
  • Bakonyi István: Hogy elfogadjanak. Petrőczi Éva költészete
  • A szentlélek hét ajándéka
 15. Hogyan lehet megtanulni, szeretni? Gyülekezeti Híradó 2013.4. (50. számí918-19.
 16. A kávé kultúrtörténete. Boldog Élet, XXV. évf. (2013) 5.
 17. Kis magyar pálinka-történelem. Boldog Élet. XXV. évf. 6.  14-17.
 18. „Miképpen mi is…” Karácsonyi gondolatok a megbocsátásról. Hit és Élet 2013. tél, 7-8. (Adventista Világ 2013. tél melléklete a lap)
 19. A fundamentalisták és a fundamentum. Híd, evangélikus missziói magazin. 2013.IV. sz. 14-15.

/Fülszöveg: Kovács Bíró János, Ajándék: Vigyázat, él. Hét lépés Betlehemtől a Golgotáig. Advent Kiadó –Preporod, Belgrád, 2013. hátsó borító/.

2014

 1. Hazafelé – Jézus felé. Szigeti Jenő kötői estje Budapest Terézvárosi Gyülekeueti Híradója 2014. 1. negyed 7. old. (Háttal – előre a fény felé)
 2. Beszélgetés a szívemmel u.o 18-19.
 3. Vallomás a szépről. Híd evangélikus missziói magazin. 2014. 1. szám. 22-23.
 4. A magyar vegetárius múlt. Boldog Élet. XXVI. évfolyam (2014). 1. szám. 20-23.
 5. „Erő Egészség” Boldog Élet, XXVI. évf. (2014). 2. 16-17.
 6. /Búcsúzunk/, Pintér Vencelné, sz. Füleki Mária 1929-2014. AdventInfo, 2014. március 29 XVI. évf. 3. 10.
 7. Ajánlás a békési gyülekezet története elé. in. Adventisták Békésen Veres Győző visszaemlékezései. Hetednapi Adventista egyház. Békési Gyülekezet, Békés, 2014. 7-8. (hátsó fülszöveg is.).
 8. /Búcsúzunk/ Dávid Sándorné sz: Fazekas Erzsébet 1924-2013. AdventInfó, 2014. máj. 3. 10.
 9. A gödöllői művésztelep vegetáriánus közössége. Boldog Élet, XXVI. évfolyam (2014). 3. szám 16-17.
 10. Az irgalom: a samaritánus meg Albert Schweitzer. Híd, evangélikus missziói magazin.2014. II. 14-15,
 11. A magyar testnevelés története. BÉ. 2014 (XXVI. évf.) 4. szám.16-17.
 12. Érdekességek Békés megye evangélikus múltjából  – A csabai gyümölcsöskertek és a lutheránusok – Két 18. századi tudós lelkipásztor.  Evangélikus Élet 79. évfolyam (2014) 34-35. szám (augusztus 24-31). 10. oldal.
 13. A mulandóság meg a pipafüst. BÉ. 2014 (XXVI. évf. 5. sz.) 16-17.
 14. Az idő titka. A pillanattól a soha nem feledésig. Híd, evangélikus missziói magazin. 2014. III. szám 18-19.
 15. Evangélikus lelkész volt a cigánykutatás úttörője. Evangélikus Élet 2014. szept. 21. (79. évf. 38. sz). 10. old.
 16. Az aranyhomok poétája. Emlékülés Sántha Györgyről. Evangélikus Élet. 2014. október 19. (79. évf. 42. szám). 7. oldal.
 17. Reformáció régen, most és mindig. Hit és Élet (Az Adventista Világ melléklapja) 2014. ősz. 11-12.
 18. Józan ünnepeket kívánunk! BÉ 2014 (XXVI. évf.) 6. 16-17.
 19. A háború meg a hús szaga Híd magazin, 2014.IV. 26. old.  
 20. A versmondó Székács József. Evangélikus Élet 2014 (79. évf.) 50. szám. dec. 14. 9.


2015

 1. Miért emlékezünk a régiekről? – in. Ott voltak a sorban Emlékirat Fekete Erzsébetről és Fazekas Károlyról. Összeállította Edélyi László Boldog Élet Alapítvány Bp. 2014. 5-7.
 2. Sántha György, az aranyhomok poétája. (v.ö. 880) in. Sántha György válogatott versei. (Kecskemét) 2015.
 3. Magyar vegetárius telepek a két világháború között. BÉ 2015. XXVII. 1, 16-17
 4. Gyógyít-e az imádság? Híd – evangélikus missziói magazin. 2015.I. 25. old.
 5. Régi magyar piócák. BÉ 2015 (XXVII) 2. 12-13
 6. Milyen állat a leviatán? Mosoly 2015. március 4. old.
 7. A továbbgondolt Tragédia. Handó Péter: Szin-tézisek. Tragédia-monológok Madách Imre szellemében. Palócföld. LXI. 2015.1. 91-92
 8. A hajápolás történetéhez. BÉ 2015 (XXVII) 3. 12-13
 9. Az állatok a mennybe jutnak? Mosoly, 2015.június 5. old.
 10. Megkövezni vagy elfogadni? Híd, 2015. II. 26.
 11. Tallózgatás teológus szemmel. ThSz. LVIII. 2015.2. 125-126
  • Hajdú Éva, Szüzek a kuplerájban
  • Hajdú Éva, Életbevágó csacsogások
  • Petrőczi Éva, Holt költők társaságában
 12. Gondolatok Szőke Anna könyvéhez. in. Szőke Anna, A lélek és a valóság kapcsolata. Egy bácskai falu vallási élete. Grafoprodukt Ny. Szabadka, 2015. 5-7. 4.
 13. A müzli regénye, BÉ 2015 (XXVII) 4. 12-13.
 14. (Mások mit gondolnak Luther Mártonról?) Híd. 2015.III. 45.
 15. Híradás régi magyar enni-innivalókról. BÉ (XXVII) 5. 20-21
 16. Fröhlich Dávid evangélikus tanár a Tátra felfedezője, Evangélikus Élet, 80. ávf. 39. szám 2015, szept. 27. 6. old.
 17. Régi magyar „nadályosok” Szókimondó XX. évf.(2015) 10 (október) 30. old.
 18. Amikor elfogynak a nappalok. BÉ (XXVII) 6. 20-21
 19. Anyuka emléke u.o. 43-44
 20. A müezzin, a szamárordítás meg a kádi. Remény, 2015.2.
 21. Egy tudós hajdúszoboszlói esperes emléke. Dr. Molnár Ambrus. Szókimondó 2015.12.  19-20.
 22. Lehet egy második születésnapod. Híd. 2015. IV- 30-31
 23. Adventi Gondolatok. Hit és Élet. 2015. tél. 8. old – in. Adventista Világ. 215. tél
 24. Egy hajdan volt „repülő ember” Remény 18. évf. 4. szám. 44-47. old.  


2016

 1. Amit talán Ön sem tudott – Egy kis WC-történet. BÉ. XXVIII (2016). 1. 20-23.
 2. „Az az indulat legyen bennetek, ami a Krisztus Jézusban is megvolt”. – Az indulat elveszi a tisztánlátást. Híd, 2016.1. 16.
 3. Ki volt Róbert bácsi? Stádium 2016. 1.
 4. Hogyan tért haza Márai hagyatéka? Stádium 2016. 1.
 5. Fűben, fában orvosság. BÉ. XXVIII. 2.20-21.
 6. Hőgyes professzor és Szívós Béla humora. Szókimondó, XXI. évf. 2016. ápr. 4. szám. 25-26.
 7. Lapok a magyar turisztika történetéből. BÉ XXVIII.3. 22-23.
 8. A csabai templom meg a földrengések. Evangélikus Élet 81. évfolyam 21. szám 2016. május 29. 32.old.
 9. A csodát ma úgy hívják, véletlen. Híd 2016.2. 22.
 10. A leghíresebb magyar mennykő. Szókimondó XXI. 7. 2016. július, 27-28.
 11. Lehet-e nyilvánosan szoptatni a csecsemőket? BÉ XXVIII.4. 20-23
 12. Az első magyar nyelvű könyv a gyógyvizeinkről. BÉ. XXVIII.5. 24-25
 13. Részeges lányok, asszonyok. BÉ. XXVIII. 6. 18-19
 14. A kísértés az erkölcs csapdája Híd 2016. 3.
 15. Otthon legyünk jó szomszédok. Híd, 2016.4. 19
 16. Menjünk el egészen Betlehemig, Antenna, MERA. 2016. 5. szám 110. old.


2017

 1. Pálóczi Horváth Ádám meg az üstökös. Búvópatak. 2017. január XVI. 1. 2-3. old.
 2. Egy régi magyar gyógynövénykalauz. BÉ.29.1. 22-23
 3. Egy költő kéziratai. Kétszáz éves született Arany János. Mértékadó 2017. febr. 27- márc.5. 4-5. old.
 4. Az olvasóhoz. Bereznai Zsuzsanna, „Édes Szűzanyám, fogd a kezem…!” Toll és Ecset, Kecskemét. 2013. 5-6.
 5. Életszükségletünk a reformáció, Híd 2017. 1. 15
 6. Tallózgatás teológus szemmel. Theologiai Szemle LX (2017) 1. 59-62
 • (Bütösi Sándor: „áldjad én lelkem az Urat”)
 • „Drámai hősnek jöttem a világra” (Szirtes Gábor könyve Rajnai Gáborról)
 • „Teológiai és kultúra” – „Teológia és oktatás” (Az evangélikus teológusok tanulmányai)
 • Szécsi József meg a Teológiai érintések 1.2.
 • Mózes kőtáblái a hármashalmon.  
 1. A rettegett fekete halál. BÉ. 29. évf. 2. 22-23
 2. Gyógyfürdőink történetéből. BÉ. 29.évf. 3.22-23
 3. Egyetlen esélyünk a dialógus. in. Közösen, egymásért. Dialógus Platform Egyesólet. Bp. 2017. /3. old/
 4. A sírás öröme Híd. 2017. II. 20.