Cím: Az evangélium hirdetői
Kiadás éve: 2008
Műfaj: ,

Az igehirdetés, a Biblia megértése jelen időben. Mindig két időbeli pólusa van, amihez a prédikátornak szabnia kell magát. Ez az „akkor” meg a „most”. A Biblia több mint kétezer esztendős, sőt annál régebbi könyv, ami nem elméleteket, elvont tanításokat mond el, hanem az akkori világban történtekről tudósít. Arról beszél, hogy Isten belépett a téri, idői világunkba és ott cselekedni kezdett az emberért. De Isten nincs időhöz kötve. Az akkor történt most is tovább történik és a megváltás nagy drámájának, mi is szereplői vagyunk. A prédikáció tehát hídkészítés az „akkor” és a „most” között. Ennek a kötetnek mind az 52 prédikációja ezt a célt szolgálja. Dr. Szigeti Jenő több mint negyven éve gyakorolja ezt a különös időbeli utazást az akkor és a most között. Vallja, hogy igét csak másoknak nem lehet hirdetni. Mindnyájan az Ige hallgatói vagyunk. A Bibliában felismert üzenet az ige hirdetőjét éppen úgy megváltoztatja, mint az ige hallgatóját, hiszen mindnyájan bűnös emberek vagyunk. A prédikáció nem viseli el a kioktatást, nem lehet igét hirdetni valami képzeletbeli szószék magasáról. Csak úgy lehet prédikálni, ha a hallgatóval együtt az ige hirdetőjét is megítéli az ősi és ma is megújuló isteni szó, és az ige, mint a nyelvtanban, valóban cselekvést, történést jelent a mi életünkben is.

Megnyitás PDF-ként

Az evangélium hirdetői